TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

28.06.2020. TRINAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Smiljan
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + Stjepan, Ivica, Vlado, Marija i Vladimir Posavec, Barica i Ana Rušec, Veronika i Ivan Herceg – daje Štefanija Posavec

2. Anka Borogovac, Štefanija, Ignac i Vladimir Kretić te Ivan Kralj – daje Miroslav Borogovac

3. Rod. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec te Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

4. Vincek Slavko i Ivan – daje obitelj

5. Brodar Zlatko i Matijašec Juraj – daje ob. Brodar

6. Slavko i ob. Buden te Stjepan i ob. Marčec te Dragica i Slavko Štrlek – daje Blanka

7. Zahvala M.B.Bistričkoj na zdravlju u vrijeme pandemije korone virusa

8. Draga(ž) i Slavko Vrbanec, ob. Kolar, ob. Roze Hanžek te Tomo i Marija Novak – daje ob Josipa Vrbanec

9. Lisec Zvonko i Slava, Brodar Marija i Josipa i Josip – daje Terezija Lisec

10. Dragica Benkus, ob., Benkus i Šagi – daje ob. Josipa Benkus

11. Andrija, Kata i rod. Benkus, Dora Kukec, Miljenko i Milan Kuća, Petar Čretni – daje ob Benkus

12. Ob Kračun, Kolačko i Posavec – daje ob. Kračun

29.06.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Petar i Pavao

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Josip Pintarić, Anka i Cvetko Breški, Barbara i Vid Fošnar te Marija i Slavko Posavec – daje obitelj

2Stjepan, Slavko, Ivan i Milka Martinčević, Pavao i Mladen Makovec, Marija Hainž te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica Martinčević

3. Žlibar Pavao, Mihalina Katarina i Stjepan te ob. Gregur – daje Branko Žlibar

4. Stjepan Kračun – daje Ana Kračun

30.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Teobald Župnika nema
01.07.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Oliver 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Marija Cerjan – sprovodna Misa

02.07.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Višnja 16.30.h. – Ispovijed Donja Voća

18.00.h. – Maruševec + Marija Varga – daje ob. Varga

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

03.07.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Toma

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

10.00.h. – Ispovijed Natkrižovljan

18.00.h. – Maruševec + Eva i Stjepan Rožman

20.00.h. – Ispovijed Vinica

04.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Elza 16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenja

05.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ćiril 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Eršegović Stanko, Stjepan i Verona, Posavec Stanko i Ema, Bančić Stjepan te Božica Ražnjević – daje obitelj

2. Rušec Verona i Milan te Kolarić Mato i Dragica – daje Jadranka

3. Na zahvalu jedne obitelji

4.Vlč. Martin Mezak, Relja Bašić, Štefica, Alojzija, Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko  Martinčević, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec, Mara, Ivan, Ana i Marko Plahtarić, Vlado Posavec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Verona i Marija Jakopec, Ema, Stanko (M) i Mirko Hrgarek, Josip Korpar te Vlado Štibrić – daje ob. Jakopec

2. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje obitelj

3. Đurđica ii Marijan Oreški, Juraj, Marko i Slava Podbojec, Marko, Terezija, Ana, Juraj, Josip, Petar i Slavko Kračun, Paula(ž) i Slavko Herink te Jagica Maruševec – daje Marica Podbojec

4. Juraj, Marko, Zora, Rok i Stjepan Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar, Ema i Stanko Hrgarek te Ema i Izidor Štrlek

5. Katica Matijašec – daje suprug Josip

6. Ob. Rogina, Cesar, Milovec

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE!

·         OD 05.07.2020., ŽUPNIK JE NA GODIŠNJEM ODMORU KROZ DVA TJEDNA,  SVI KOJI TREBAJU BIlO KAKVU POTVRDU IZ ŽUPNOG UREDA NEKA TO UČINI KROZ OVAJ TJEDAN!

·         Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Emilio Tkalčec, sin Antuna i Jelene r. Budin., r. 16.01.1994., u Varaždinu  iz Beletinca, S. Radića 17, Župa Beletinec i Melanija Evačić, kći Marijana i Slavice r. Dregarić., r. 31.08.1995., u Varaždinu iz L.D. G. Krkleca 13, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 10.07.2020., u Beletincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

21.06.2020. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Elizej
07.30.h. – Maruševec + 1. Slavko Šimunec – daje supruga

2. Alojz i Katarina Peharda, Matija i Ljuba Gašparić, ob Cupar, Peharda i Makovec – daje ob. Flis

3. Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan i Paula Kokot te Verona i Janko Lazar – daje ob Slavice Vrbanec

4. Habrka Slavko, Blaž, Justina, Bukovec Josip, Katarina i Vesna te Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

5. Slavko Popijač i ob. Bahun, Popijač i Kolac te Matija Podbojec i rod., – daje Slavica Popijač

6. Vjekoslava Vrbanec, Mirjana Maltarski, Marija Možanić, Franjo, Tomica i Josipa(ž) te Davor Klapša – daje ob. Slavice Vrbanec

7. Banfić Ivan – daje ob. Štrlek

8. Ob. Deduš, Kozina, Hudinčec, Rotar i Bajde – daje obitelj

9. Mirko, Marija, Emilija, Ivan, Andrija i Krešimir Cupar, Gabrijel(M) i Josipa (ž) Hrgarek, Jakob i Kata Peharda, Stjepan Korpar te ob. Osterman – daje ob. Martinčević Dragice

10.00.h. – Maruševec – PRVA PRIČEST – za sve prvopričesnike

SVA SJEDEĆA MJESTA U CRKVI NA MISI U 10 SATI REZERVIRANA SU ZA PRVOPRIČESNIKE RODITELJE I KRSNE KUMOVE

22.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Paulin

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Vrbanec – daje obitelj

2. Dragutin i Vladimir Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Čovran i Horvat – daje Slavica

23.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Zdenka 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Maxim, Dragutin i Ljubica Cerjan – daje obitelj Cerjan

24.06.

Srijeda

(Bi.)

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Dragica i Slavko Matijašec te ob. Matijašec – daju djeca

25.06.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Dominik 18.00.h. – Maruševec + Stjepan i Veronika Fatiga, Mijo i Anđela Stolnik te Katarina Fatiga – daje obitelj

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

26.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Vigilije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Ispovijed Križovljan

18.30.h. – Ispovijed Donja Voća

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike i kumove

20.00.h. – Ispovijed krizmanika i kumova Maruševec

27.06.

Subota

(Bi.)

Sv. Ljudevit 11.00.h. – Maruševec – PODJELA SAKRAMENTA SV. POTVRDE – za sve naše krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

28.06.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Smiljan 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + Stjepan, Ivica, Vlado, Marija i Vladimir Posavec, Barica i Ana Rušec, Veronika i Ivan Herceg – daje Štefanija Posavec

2. Anka Borogovac, Štefanija, Ignac i Vladimir Kretić te Ivan Kralj – daje Miroslav Borogovac

3. Rod. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec te Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

4. Vincek Slavko i Ivan – daje obitelj

5. Brodar Zlatko i Matijašec Juraj – daje ob. Brodar

6. Slavko i ob. Buden te Stjepan i ob. Marčec te Dragica i Slavko Štrlek – daje Blanka

7. Zahvala M.B.Bistričkoj na zdravlju u vrijeme pandemije korone virusa

8. Draga(ž) i Slavko Vrbanec, ob. Kolar, ob. Roze Hanžek te Tomo i Marija Novak – daje ob Josipa Vrbanec

9. Lisec Zvonko i Slava, Brodar Marija i Josipa i Josip – daje Terezija Lisec

10. Dragica Benkus, ob., Benkus i Šagi – daje ob. Josipa Benkus

11. Andrija, Kata i rod. Benkus, Dora Kukec, Miljenko i Milan Kuća, Petar Čretni – daje ob Benkus

12. Ob Kračun, Kolačko i Posavec – daje ob. Kračun

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti:Tomislav Harjač, sin Josipa i Slave r. Rogina, rođ. 01.09.1987., u Varaždinu iz Punikvi 23, Župa Ivanec i Patricija Plasajec, kći Slavka i Ljubice r. Surko, rođ. 09.03.1986., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 85, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 18.07.2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         NA OGLASNOJ PLOČI IMATE TAKOĐER PONUDU ZA IZLET U BLED I BOHINJ KOJEG ORGANIZIRA SILVIJA TURIST KAO I KONTAKTE ZA PRIJAVU!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         UKOLIKO NEKO IMA POTREBU ZA DUHOVNI RAZGOVOR NEKA MI SE PRETHODNO NAJAVI!

·          ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE!

GOTOV JE GEODETSKI I GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ ZA NAŠU ŽUPNU CRKVU KOJEGA JE IZVELA TVRTKA LABOS! PREORUKE ŠTO UČINITI: Uzroci oštećenja crkve

Iz gore navedenog te na osnovu geodetskog mjerenja, ugrađivanja stakalca te mjerenja  inklinometrom nisu utvrđeni pomaci stoga je teško je bez pomaka odrediti glavni uzrok oštećenja.

Međutim s obzirom na mjerenja i saznanja o tlu do oštećenja (pucanje crkve) nastupilo je najvjerojatnije iz više razloga:

1. Jako vibriranje zvona prilikom zvonjave zvonika, naime u tornju se nalaze 3 zvona ukupne mase cca. 1-1,5 t, uslijed njihanja zvona dolazi do velikih dinamičkih opterećenja. Preporuka je zvonjavu napraviti bez njihanja cijelog tijela zvona već samo sa  njihanjem bata;

2. Narušena statika prije više godina iskopom uz temeljnu konstrukciju za potrebe rješavanja vlage iz zidova. Pitanje je ispadanja temeljnog materijala – kamena iz temeljne konstrukcije, te smanjenje same nosivosti iskopom, sušenje tla uz samu temeljnu konstrukciju i dr. Također je narušena statika crkve zbog raznih rekonstrukcija, kao i zbog starosti, propadanja materijala, gubljenja čvrstoće veziva i sl.

Prijedlog sanacije

Predlažu se slijedeće mjere za potrebe monitoringa (praćenja) i zaustavljanja oštećenja: Kako najveći dio problema leži u statici crkve potrebno je napraviti kompletni statički projekt rekonstrukcije crkve u kojem će se riješiti i gore navedena problematika;  Zbog trenutno graničnog stanja nosivosti temeljnog tla nije dopušteno dodatno opterećivati temeljne konstrukcije bez ojačanja istih (ne smiju se dodavati tereti);

Vanjski betonski kanal uz rub temelja crkve nije napravljen adekvatno, odnosno nema bočnog pridržanja temeljnog dijela konstrukcije te je kao takav smanjio nosivosti temeljnog tla.  Konstrukcijski je loše izveden a pitanje je i propuštanja

vode u tlo uz temeljnu konstrukciju. Kako je temeljno tlo prah i prašinaste gline, voda vrlo nepovoljno može djelovati na mehaničke osobine temeljnog tla (parametre tla);

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

14.06.2020. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU   – Sv. Elizej
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Olga Posavec, Slavica Frištić, Vika i Ivan Bahun, Ivan ml., te Dragan Bahun – daje Viktorija

2. Mirko i Andrija Rožman, Ana, Stjepan, Josip i Paula (ž) Cerjan, Josip i Ivan, Milan te Viktorija i Radmila Gradiček – daje obitelj

3. Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila (ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana i Stjepan Cmuk Vjekoslav i Josip – daje Barbara

4.Slavica, Stjepan, Slavko i Draga (ž) Gašparić, Bara i Stanko Kolenko, Alojz Pejić, ob. Hošnjak, Kolenko i Mihalina – daje ob. Kolenko

5. Tomo i Bara Peharda, Rok, Zora (ž), Juraj i Marko Bahun, Stjepan Jakopec, Slavko i Dragica Štrlek, Angelika Klaus te Andreja Geci – daje obitelj

6. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec i rod. Vrbanec, ob. Hanžek, Vilko Kundija, Stjepan Borak te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec

7. Božidar i Ana Prekupec , Vladimir, Ana i Zdravko Kovačić te Prekupec Stanko i Vinko – daje obitelj

8. Dragutin Korpar i ob. Korpar – daje sin Josip

15.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Andro, Kata i Slava Fadiga, Rok, Ema, Josip, Kata i Eva Hrgarek

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

16.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Aurelije 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Josip te Marija i Josip Varga – daje obitelj

17.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Nevenka 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Slavica i Stanko te Ana i Andrija Patrčević te Nikola i Ljubica Jergović, Dora i Antun Stolnik te Ana i Stevo Simić – daje Ob. Patrčević

20.00.h. – Ispovijed Ivanec

18.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Elizabeta 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Varaždin katedrala – podjela Sv. Ulja

19.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Sv. Bogdan

15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – 16.30.h. – Maruševec – župna crkva – vjeronauk za sve krizmanike

17.00.h. – Ispovijed Križovljan

18.00.h. – Maruševec + 1. Ob. Jug, Bahun i Matijašec – daje Franjo

2. na čast Presv. Srcu Isusovu – daje jedna obitelj

3. Julijana Blažunaj, Ivan i Katica Štrlek, Zora i Valent Blažunaj, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Irma i Franjo Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović, Pepica Martinčević te Vlado Hajsok – daje Mirko i kći

4. Makovec Lovro i ob., Priher Stjepan, Jambres Ivan, Stjepan Levanić te Kudeljnjak Marta – daju Makovec Josip i Katerina

20.06

Subota

(Bi.)

 

BEZGREŠNO SRCE MARIJINO

Sv. Cvijeta

07.00. – Maruševec + Ob. Harjač, Krobot, Geci, Lončar i Črepinko – daje obitelj

08.30.h. – Ispovijed Vinica

19.00.h. – Maruševec – župna crkva – vjeronauk za prvopričesnike sa roditeljima

20.00.h. – Maruševec – župna crkva ispovijed prvopričesnika i roditelja

21.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Slavica

07.30.h. – Maruševec + 1. Slavko Šimunec – daje supruga

2. Alojz i Katarina Peharda, Matija i Ljuba Gašparić, ob Cupar, Peharda i Makovec – daje ob. Flis

3. Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan i Paula Kokot te Verona i Janko Lazar – daje ob Slavice Vrbanec

4. Habrka Slavko, Blaž, Justina, Bukovec Josip, Katarina i Vesna te Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

5. Slavko Popijač i ob. Bahun, Popijač i Kolac te Matija Podbojec i rod., – daje Slavica Popijač

6. Vjekoslava Vrbanec, Mirjana Maltarski, Marija Možanić, Franjo, Tomica i Josipa(ž) te Davor Klapša – daje ob. Slavice Vrbanec

7. Banfić Ivan – daje ob. Štrlek

8. Ob. Deduš, Kozina, Hudinčec, Rotar i Bajde – daje obitelj

9. Mirko, Marija, Emilija, Ivan, Andrija i Krešimir Cupar, Gabrijel(M) i Josipa (ž) Hrgarek, Jakob i Kata Peharda, Stjepan Korpar te ob. Osterman – daje ob. Martinčević Dragice

10.00.h. – Maruševec – PRVA PRIČEST – za sve prvopričesnike

SVA SJEDEĆA MJESTA U CRKVI NA MISI U 10 SATI REZERVIRANA SU ZA PRVOPRIČESNIKE RODITELJE I KRSNE KUMOVE

·       ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Marko Stančić, sin Božidara i Marije r. Vincek., rođ. 21.06.1985. u Varaždinu iz Jurketinca 65, Župa Maruševec i Maja Kopjar, kći Darka i Biserke r. Meštrić., rođ. 20.07.1988. u Varaždinu iz Remetinca 96, Župa Remetinec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 11.07. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI BIT ĆE 21.06.2020., U 10.00.H, ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA TE RODITELJA BIT ĆE 20.06.2020., SUBOTA U 20.00.H., A KRIZMA 27.06.2020., U 11.00.H., A ISPOVIJED KRIZMANIKA I KUMOVA BIT ĆE U PETAK 26.06. 2020., U 20.00. H!

·       ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE!

·       UKOLIKO NEKO IMA POTREBU ZA DUHOVNI RAZGOVOR NEKA MI SE PRETHODNO NAJAVI!

·       ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·       NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE!

PRESVETO TROJSTVO – OGLASI – MARUŠEVEC

07.06.2020. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Robert
07.30.h. – Jurketinec– župna misa

09.30.h. – Maruševec +1. Čehok Draga, Ob. Čehok i Radić – daje obitelj

2. Na čast Majci Božijoj – jedna zahvala

11.00.h. – Jurketinec + Ivan Kunić i ob. Kunić te ob. Ivana Borak – daje Emilija

08.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Medardo 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Danijel Kolenko – daje obitelj

09.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Efrem 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Marko Peharda-Božić, Danijel Cmuk – daje ob. Peharda – Božić i Cmuk

10.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Dijana 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Marija Hainž– daje obitelj

19.00.h. – Maruševec – ispit i susret krizmanika sa krizmateljem preč. Damirom Bobovec

11.06.

Četvrtak

(Bi.)

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

TIJELOVO

07.00.h. – Maruševec – prilika za ispovijed u crkvi

07.30.h. – Maruševec – župna misa

10.30.h. – Maruševec – prilika za ispovijed u crkvi

11.00.h. – Maruševec + Ana, Vinko, Slavko, Josip, Mario i Borna Novoselec, Tereza i Franjo Remar i Rajko Šantek – daje Barica Remar

Nakon Sv. Mise u 11.00.h., bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine!

12.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Bosiljko 15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župna crkva – vjeronauk za sve krizmanike

17.30.h. – 18.00.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Ivko Ivan i Štefa (ž), ob. Škarika, Horbec, Novak te Franjo Črnila i ob. Cikač – daje ob. Ivko

13.06

Subota

(Bi.)

 

Sv. Antun Padovanski

07.00. – Maruševec + Nada, Slavko i Tin Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar – daje ob. Kolar

08.00.h. – Maruševec – župna crkva – vjeronauk za prvopričesnike

10.00.h. – Maruševec – krštenja

11.00.h. – Maruševec – misa i krštenja

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

14.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Elizej

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Olga Posavec, Slavica Frištić, Vika i Ivan Bahun, Ivan ml., te Dragan Bahun – daje Viktorija

2. Mirko i Andrija Rožman, Ana, Stjepan, Josip i Paula (ž) Cerjan, Josip i Ivan, Milan te Viktorija i Radmila Gradiček – daje obitelj

3. Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila (ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana i Stjepan Cmuk Vjekoslav i Josip – daje Barbara

4.Slavica, Stjepan, Slavko i Draga (ž) Gašparić, Bara i Stanko Kolenko, Alojz Pejić, ob. Hošnjak, Kolenko i Mihalina – daje ob. Kolenko

5. Tomo i Bara Peharda, Rok, Zora (ž), Juraj i Marko Bahun, Stjepan Jakopec, Slavko i Dragica Štrlek, Angelika Klaus te Andreja Geci – daje obitelj

6. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec i rod. Vrbanec, ob. Hanžek, Vilko Kundija, Stjepan Borak te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec

7. Božidar i Ana Prekupec , Vladimir, Ana i Zdravko Kovačić te Prekupec Stanko i Vinko – daje obitelj

·      PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI BIT ĆE 21.06.2020., U 10.00.H, ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA TE RODITELJA BIT ĆE 20.06.2020., SUBOTA U 20.00.H., A KRIZMA 27.06.2020., U 11.00.H., A ISPOVIJED KRIZMANIKA I KUMOVA BIT ĆE U PETAK 26.06. 2020., U 20.00. H!

·      VJERONAUK ZA SVE KRIZMANIKE PETKOM U 16.30.H., U ŽUPNOJ CRKVI U MARUŠEVCU, A ZA SVE PRVOPRIČESNIKE SUBOTOM U 08.00.H., U ŽUPNOJ CRKVI U MARUŠEVCU! TRAJANJE 60 MINUTA!

·      SVE DETALJE KAO I CIJELI LISTIĆ MOŽETE POGLEDATI NA STRANICI ŽUPE MARUŠEVEC!

·      MINISTRANTI I ČITAČI DO DALJNJEGA NE VRŠE SVOJE SLUŽBE NEGO SU KAO VJERNICI PRISUTNI NA MISNIM SLAVLJIMA!

·      ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE!

·      UKOLIKO NEKO IMA POTREBU ZA DUHOVNI RAZGOVOR NEKA MI SE PRETHODNO NAJAVI!

·      ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·      MOLIM OBITELJI KOJE SU NAŽALOST IZGUBILI U OVOM VREMENU SVOJE NAJMILIJE DA MI SE JAVE RADI UPISA U MATICU TE DA DOGOVORIMO SPROVODNE MISE!

·      U CRKVU PREMA NOVIM UPUTAMA MOŽE UĆI SVATKO BEZ RASPOREDA SJEDENJA, NA ULAZU JE POTREBNO DEZINFICIRATI RUKE!