PRESVETO TROJSTVO – OGLASI – MARUŠEVEC

07.06.2020. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Robert
07.30.h. – Jurketinec– župna misa

09.30.h. – Maruševec +1. Čehok Draga, Ob. Čehok i Radić – daje obitelj

2. Na čast Majci Božijoj – jedna zahvala

11.00.h. – Jurketinec + Ivan Kunić i ob. Kunić te ob. Ivana Borak – daje Emilija

08.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Medardo 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Danijel Kolenko – daje obitelj

09.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Efrem 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Marko Peharda-Božić, Danijel Cmuk – daje ob. Peharda – Božić i Cmuk

10.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Dijana 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Marija Hainž– daje obitelj

19.00.h. – Maruševec – ispit i susret krizmanika sa krizmateljem preč. Damirom Bobovec

11.06.

Četvrtak

(Bi.)

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

TIJELOVO

07.00.h. – Maruševec – prilika za ispovijed u crkvi

07.30.h. – Maruševec – župna misa

10.30.h. – Maruševec – prilika za ispovijed u crkvi

11.00.h. – Maruševec + Ana, Vinko, Slavko, Josip, Mario i Borna Novoselec, Tereza i Franjo Remar i Rajko Šantek – daje Barica Remar

Nakon Sv. Mise u 11.00.h., bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine!

12.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Bosiljko 15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župna crkva – vjeronauk za sve krizmanike

17.30.h. – 18.00.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Ivko Ivan i Štefa (ž), ob. Škarika, Horbec, Novak te Franjo Črnila i ob. Cikač – daje ob. Ivko

13.06

Subota

(Bi.)

 

Sv. Antun Padovanski

07.00. – Maruševec + Nada, Slavko i Tin Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar – daje ob. Kolar

08.00.h. – Maruševec – župna crkva – vjeronauk za prvopričesnike

10.00.h. – Maruševec – krštenja

11.00.h. – Maruševec – misa i krštenja

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

14.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Elizej

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Olga Posavec, Slavica Frištić, Vika i Ivan Bahun, Ivan ml., te Dragan Bahun – daje Viktorija

2. Mirko i Andrija Rožman, Ana, Stjepan, Josip i Paula (ž) Cerjan, Josip i Ivan, Milan te Viktorija i Radmila Gradiček – daje obitelj

3. Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila (ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana i Stjepan Cmuk Vjekoslav i Josip – daje Barbara

4.Slavica, Stjepan, Slavko i Draga (ž) Gašparić, Bara i Stanko Kolenko, Alojz Pejić, ob. Hošnjak, Kolenko i Mihalina – daje ob. Kolenko

5. Tomo i Bara Peharda, Rok, Zora (ž), Juraj i Marko Bahun, Stjepan Jakopec, Slavko i Dragica Štrlek, Angelika Klaus te Andreja Geci – daje obitelj

6. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec i rod. Vrbanec, ob. Hanžek, Vilko Kundija, Stjepan Borak te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec

7. Božidar i Ana Prekupec , Vladimir, Ana i Zdravko Kovačić te Prekupec Stanko i Vinko – daje obitelj

·      PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI BIT ĆE 21.06.2020., U 10.00.H, ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA TE RODITELJA BIT ĆE 20.06.2020., SUBOTA U 20.00.H., A KRIZMA 27.06.2020., U 11.00.H., A ISPOVIJED KRIZMANIKA I KUMOVA BIT ĆE U PETAK 26.06. 2020., U 20.00. H!

·      VJERONAUK ZA SVE KRIZMANIKE PETKOM U 16.30.H., U ŽUPNOJ CRKVI U MARUŠEVCU, A ZA SVE PRVOPRIČESNIKE SUBOTOM U 08.00.H., U ŽUPNOJ CRKVI U MARUŠEVCU! TRAJANJE 60 MINUTA!

·      SVE DETALJE KAO I CIJELI LISTIĆ MOŽETE POGLEDATI NA STRANICI ŽUPE MARUŠEVEC!

·      MINISTRANTI I ČITAČI DO DALJNJEGA NE VRŠE SVOJE SLUŽBE NEGO SU KAO VJERNICI PRISUTNI NA MISNIM SLAVLJIMA!

·      ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE!

·      UKOLIKO NEKO IMA POTREBU ZA DUHOVNI RAZGOVOR NEKA MI SE PRETHODNO NAJAVI!

·      ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·      MOLIM OBITELJI KOJE SU NAŽALOST IZGUBILI U OVOM VREMENU SVOJE NAJMILIJE DA MI SE JAVE RADI UPISA U MATICU TE DA DOGOVORIMO SPROVODNE MISE!

·      U CRKVU PREMA NOVIM UPUTAMA MOŽE UĆI SVATKO BEZ RASPOREDA SJEDENJA, NA ULAZU JE POTREBNO DEZINFICIRATI RUKE!