DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

21.06.2020. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Elizej
07.30.h. – Maruševec + 1. Slavko Šimunec – daje supruga

2. Alojz i Katarina Peharda, Matija i Ljuba Gašparić, ob Cupar, Peharda i Makovec – daje ob. Flis

3. Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan i Paula Kokot te Verona i Janko Lazar – daje ob Slavice Vrbanec

4. Habrka Slavko, Blaž, Justina, Bukovec Josip, Katarina i Vesna te Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

5. Slavko Popijač i ob. Bahun, Popijač i Kolac te Matija Podbojec i rod., – daje Slavica Popijač

6. Vjekoslava Vrbanec, Mirjana Maltarski, Marija Možanić, Franjo, Tomica i Josipa(ž) te Davor Klapša – daje ob. Slavice Vrbanec

7. Banfić Ivan – daje ob. Štrlek

8. Ob. Deduš, Kozina, Hudinčec, Rotar i Bajde – daje obitelj

9. Mirko, Marija, Emilija, Ivan, Andrija i Krešimir Cupar, Gabrijel(M) i Josipa (ž) Hrgarek, Jakob i Kata Peharda, Stjepan Korpar te ob. Osterman – daje ob. Martinčević Dragice

10.00.h. – Maruševec – PRVA PRIČEST – za sve prvopričesnike

SVA SJEDEĆA MJESTA U CRKVI NA MISI U 10 SATI REZERVIRANA SU ZA PRVOPRIČESNIKE RODITELJE I KRSNE KUMOVE

22.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Paulin

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Vrbanec – daje obitelj

2. Dragutin i Vladimir Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Čovran i Horvat – daje Slavica

23.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Zdenka 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Maxim, Dragutin i Ljubica Cerjan – daje obitelj Cerjan

24.06.

Srijeda

(Bi.)

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Dragica i Slavko Matijašec te ob. Matijašec – daju djeca

25.06.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Dominik 18.00.h. – Maruševec + Stjepan i Veronika Fatiga, Mijo i Anđela Stolnik te Katarina Fatiga – daje obitelj

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

26.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Vigilije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Ispovijed Križovljan

18.30.h. – Ispovijed Donja Voća

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike i kumove

20.00.h. – Ispovijed krizmanika i kumova Maruševec

27.06.

Subota

(Bi.)

Sv. Ljudevit 11.00.h. – Maruševec – PODJELA SAKRAMENTA SV. POTVRDE – za sve naše krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

28.06.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Smiljan 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + Stjepan, Ivica, Vlado, Marija i Vladimir Posavec, Barica i Ana Rušec, Veronika i Ivan Herceg – daje Štefanija Posavec

2. Anka Borogovac, Štefanija, Ignac i Vladimir Kretić te Ivan Kralj – daje Miroslav Borogovac

3. Rod. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec te Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

4. Vincek Slavko i Ivan – daje obitelj

5. Brodar Zlatko i Matijašec Juraj – daje ob. Brodar

6. Slavko i ob. Buden te Stjepan i ob. Marčec te Dragica i Slavko Štrlek – daje Blanka

7. Zahvala M.B.Bistričkoj na zdravlju u vrijeme pandemije korone virusa

8. Draga(ž) i Slavko Vrbanec, ob. Kolar, ob. Roze Hanžek te Tomo i Marija Novak – daje ob Josipa Vrbanec

9. Lisec Zvonko i Slava, Brodar Marija i Josipa i Josip – daje Terezija Lisec

10. Dragica Benkus, ob., Benkus i Šagi – daje ob. Josipa Benkus

11. Andrija, Kata i rod. Benkus, Dora Kukec, Miljenko i Milan Kuća, Petar Čretni – daje ob Benkus

12. Ob Kračun, Kolačko i Posavec – daje ob. Kračun

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti:Tomislav Harjač, sin Josipa i Slave r. Rogina, rođ. 01.09.1987., u Varaždinu iz Punikvi 23, Župa Ivanec i Patricija Plasajec, kći Slavka i Ljubice r. Surko, rođ. 09.03.1986., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 85, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 18.07.2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         NA OGLASNOJ PLOČI IMATE TAKOĐER PONUDU ZA IZLET U BLED I BOHINJ KOJEG ORGANIZIRA SILVIJA TURIST KAO I KONTAKTE ZA PRIJAVU!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         UKOLIKO NEKO IMA POTREBU ZA DUHOVNI RAZGOVOR NEKA MI SE PRETHODNO NAJAVI!

·          ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE!

GOTOV JE GEODETSKI I GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ ZA NAŠU ŽUPNU CRKVU KOJEGA JE IZVELA TVRTKA LABOS! PREORUKE ŠTO UČINITI: Uzroci oštećenja crkve

Iz gore navedenog te na osnovu geodetskog mjerenja, ugrađivanja stakalca te mjerenja  inklinometrom nisu utvrđeni pomaci stoga je teško je bez pomaka odrediti glavni uzrok oštećenja.

Međutim s obzirom na mjerenja i saznanja o tlu do oštećenja (pucanje crkve) nastupilo je najvjerojatnije iz više razloga:

1. Jako vibriranje zvona prilikom zvonjave zvonika, naime u tornju se nalaze 3 zvona ukupne mase cca. 1-1,5 t, uslijed njihanja zvona dolazi do velikih dinamičkih opterećenja. Preporuka je zvonjavu napraviti bez njihanja cijelog tijela zvona već samo sa  njihanjem bata;

2. Narušena statika prije više godina iskopom uz temeljnu konstrukciju za potrebe rješavanja vlage iz zidova. Pitanje je ispadanja temeljnog materijala – kamena iz temeljne konstrukcije, te smanjenje same nosivosti iskopom, sušenje tla uz samu temeljnu konstrukciju i dr. Također je narušena statika crkve zbog raznih rekonstrukcija, kao i zbog starosti, propadanja materijala, gubljenja čvrstoće veziva i sl.

Prijedlog sanacije

Predlažu se slijedeće mjere za potrebe monitoringa (praćenja) i zaustavljanja oštećenja: Kako najveći dio problema leži u statici crkve potrebno je napraviti kompletni statički projekt rekonstrukcije crkve u kojem će se riješiti i gore navedena problematika;  Zbog trenutno graničnog stanja nosivosti temeljnog tla nije dopušteno dodatno opterećivati temeljne konstrukcije bez ojačanja istih (ne smiju se dodavati tereti);

Vanjski betonski kanal uz rub temelja crkve nije napravljen adekvatno, odnosno nema bočnog pridržanja temeljnog dijela konstrukcije te je kao takav smanjio nosivosti temeljnog tla.  Konstrukcijski je loše izveden a pitanje je i propuštanja

vode u tlo uz temeljnu konstrukciju. Kako je temeljno tlo prah i prašinaste gline, voda vrlo nepovoljno može djelovati na mehaničke osobine temeljnog tla (parametre tla);