PETA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

02.05.2021. PETA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Atanazije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – nema nakane

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Elizabeta i Verica Husnjak – daje Zlatko

2. Ivan Matijašec – daju supruga i djeca

03.05.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Filip i Jakov 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za prvopričesnike – 3.D. u Druškovcu

04.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Florijan 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h.- vjeronauk za prvopričesnike – 3.A – Maruševec

05.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Hilarije

07.00.h. – Maruševec + Branimir i Stanislav Plasajec te Franjo i Marija Kretić – daje ob. Tomislava Plasajec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.B – Maruševec

06.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Lucije 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marica i Josip Pižeta i Ljubica Uranić – daju sin i kći

07.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Duje 16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.C – Maruševec

17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na jednu zahvalu – daje Katarina

08.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Ida 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA

1. Josip, Mara, Josip i Kristina Varga, Pavao i Ružica Vrbanec, Josip Herceg i Verona Flis – daje Stjepan Varga

2. Franjo, Vilko i Marija Bančić, Filipek Ivan, Bara, Stjepan, Florijan i Julika, Posavec Katica, Josip, Vilko i Marija – daje Julika Bančić

3. Prekupec Ana, Božidar, Stanko i Vinko, Kovačić Ana, Vladimir i Zdravko, te Sever Stjepan i Marija – daje obitelj

4. Slavko i Vika Križanec te Rosa i Kata Petriš – daje sin

09.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Pahomije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA  – 1. Marica i Tomo te Antun i Julika Vincek – daje kći

2. Stjepan i Ivica Cvrtila – daje obitelj

3. Ana Bahun – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Peharda Ivan i Verona, Dragutin i Vera Vincek, Dragutin Maruševec te ob. Blažunaj i Šincek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PRVA PRIČEST u našoj župi bit će 23.05.2021., nedjelja u 10.00.h., naravno ukoliko epidemiološke mjere to dopuste!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!

·         HVALA obitelji Krklec iz Budislavca na darovanom cvijeću za kapelu u Jurketincu!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Ivan Hanžek, sin Ivice i Ljiljane r. Miler., rođ. 16.02.1996., u Varaždinu iz Bikovec 62., Župa Maruševec i Valentina Slunjski, kći Zdravka i Danice r. Biškup., rođ. 03.11.1996., u Varaždinu iz Savica 4, Radovan ., Župa Margečan. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 25.06.2021., u Margečanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!