ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

09.05.2021. ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Pahomije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA  – 1. Marica i Tomo te Antun i Julika Vincek – daje kći

2. Stjepan i Ivica Cvrtila – daje obitelj

3. Ana Bahun – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Peharda Ivan i Verona, Dragutin i Vera Vincek, Dragutin Maruševec te ob. Blažunaj i Šincek

10.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Job 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Elizabeta, Nikola i Dragutin Šipek, Đurđica Zrinski, Kata i Tomo Cingesar te Pepa Gašparić

11.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Mamerto 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

12.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Leopold

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

13.05.

Četvrtak

(Bi.)

UZAŠAŠĆE GOSPODNJE 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – nema nakane

14.05.

Petak

(Cr.)

Sv. Matija 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Izidor 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

12.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec– KOMULATIVNA

1. Andrija i Anđela Peharda, rod. Peharda, Ivan, Katarina, Stjepan i Slavko Špiranec, rod. Špiranec, Juraj Makovec, rod. Makovec te Anka i Stjepan Špoljar – daje Dragutin Peharda

2. Ob. Bošnjak te Ivan i Slava Bahun – daje Radmila Bahun

3. Vladimir Cmuk – daje obitelj

4. Biserka Damjanić, Ema, Ivan, Stjepan i Marija Makovec, ob. Lazar, Katarina i Slavko Peharda, Tomislav Hrgar te Stjepan, Slavko i Štefanija Kolenko – daje ob. Makovec Dragutina

16.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Cvjetko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Paula(ž) i Tomo Bunić, Mara i Gašpar Hruškar – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Tomislav Breški, sin Ivice i Ružice r. Pintarić., rođ. 24.09.1993., u Varaždinu iz Selnik 45., Župa Maruševec i Maja Mesec, kći Borislava i Mirjane r. Vrbnjak., rođ. 29.12.1993., u Varaždinu iz Čalinec 35 ., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 05.06.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!