NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA – MARUŠEVEC – OGLASI

(Cr.) 25.03.2018. NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA – Sv. Maja

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrija Posavec – daje ob.

2. Dalibor Ivko, ob. Brlenić, Šincek i Sever te Kalšan i Bekavac – daje ob. Brlenić

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i ob. Marčec, Slavko i ob. Buden te Milan Bobinac – daje Blanka

 1. Ivan i Paula(ž), Stjepan, Marija i Slavko Kokot, Vjekoslava (ž) Vrbanec, Marija Možanić, Blaž Čovran i Milka Koščak – daje ob. Slavice Vrbanec
 2. Mirko i Josipa(ž) Gregur i rod., te Mirko i Stanko Hrgarek i rod. Te Josip Korpar i Stjepan Podbojec – daje Jagica
 3. Lisec Zvonko i Slava, Šaplek Magda te Brodar Marija, Josipa (ž) i Josip – daje Terezija Lisec

26.03.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Montan

27.03.

utorak

(Lju.)

Sv. Lada

09.00.h – 13.00.h. – stari farof – Klinika Sv. Nikola – vrši besplatnu provjeru vida te nudi popust kod naručivanja naočala

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Kontrec Josip i Ivan, Draga(ž), Viktor, Franjo, Barbara, Rok te Lipovec Milan, Verona, Franjo i Viktor Šenkiš – daje supruga

28.03.

srijeda

(Lju.)

Sv. Sonja

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Božica, Ema, Vinko i Magda Jurgec – daje suprug

29.03.

Četvrtak

(Bi.)

VELIKI ČETVRTAK

Sv. Jona

10.00.h. – Varaždin – Katedrala – misa posvete ulja – svećenici obnavljaju obećanja dana prilikom ređenja – pozvani su svi vjernici koji žele doći

19.00.h. – Maruševec – obredi velikog četvrtka – spomen ustanovljenja Euharistije

30.03.

Petak

(Cr.)

VELIKI PETAK

Sv. Leonard

10.00.h. – Maruševec – križni put – kojega predvode mladi naše župe

17.00.h. – Maruševec – obredi velikoga petka – spomen Isusove muke i smrti

Obveza posta i nemrsa!

31.03.

Subota

(Bi.)

VELIKA SUBOTA

Sv. Benjamin

08.00.h. – Maruševec – otvaranje crkve i mogućnost pohoda božjeg groba

11.00.h. – Maruševec – čuvanje božjeg groba u organizaciji udruga i društava sa područja naše župe

20.00.h. – Maruševec – Vazmeno bdijenje – okupljamo se oko vatre u dvorištu župnog dvora te nakon blagoslova ognja i paljenja uskrsne svijeće idemo u procesiji u crkvu – ponesite sa sobom svijeće koje ćemo upaliti u crkvi! Molim Vas da svijeće zaštitite kako nebismo uništavali crkveni inventar!

01.04.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG

USKRS

Sv. Paulin

Sv. Mise: 06.00.h.- Maruševec – župna misa

09.00.h. Jurketinec

09.30.h. Druškovec + 1. Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić te Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

 1. Herceg Stjepan, Vjekoslav i rod., te Stjepan, Izidor i rod. Kokotec – daje Ivanka Herceg

3. – Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata(ž), Franjo, Slavko, Ignac i Verona(ž), Surko Marija(ž) i Slavko, Martinčević – Mikić Andrija, Vera(ž) Martinić

4. – Dragutin, Jaga(ž) i Stjepan Lazni, Katarina(ž) i Stjepan Vlahek, Obitelj Posavec

5. Petriš Davor, Ljuba (ž) i Filip

6. Verica(ž) Njegač, Marijan, Veronika(ž) i Metod Švelec, Anka(ž)Posavec-Kovač – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + 1. Peharda Josip i Ljubica, Štrlek Cvjetko, Jaga i Mario te Paul Langer – daje ob. Štrlek

2. Stjepan Pintarić – daju kčeri

Za vrijeme svih Svetih Misa bit će blagoslov jela!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • GRANČICE MASLINA – prilog koji se sakupio ide za potrebe župnog Caritasa!.
 • DAROVI 1/3, koje ćete dati kod ljubljenja križa, kao i kod pohoda božjeg groba idu za potrebe božjeg groba u Sv. Zemlji dok 2/3 idu u župnu blagajnu!
 • HVALA svima koji su se organizirali i donijeli darove za uređenje božjeg groba u našoj crkvi!
 • VAZMENO TRODNEVLJE – običaj je da se ne radi ništa sa zemljom, da nam upravo ovi sveti dani na kojima se temelji naša vjera i nada u Uskrsnuće bude blagoslovljena!
 • ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Nenad Bosak, sin Juraja i Slave r. Kralj., rođ. 06.03.1987., u Varaždinu, iz Ladanja Donjeg, Lj. Gaja 45, župa Maruševec i Dorotea Levanić, kći Josipa i Sanje r. Bratovščak., rođ. 21.04.1993., u Varaždinu, iz Petrijanca, M. Krleže 6, župa Petrijanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.04.2018., u Petrijancu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Robert Pižeta, sin Josipa i Anice r. Podbojec., rođ. 05.10.1990., u Varaždinu iz Maruševca 54, župa Maruševec i Ines Petrinić, kći Mladena i Ljiljane r. Bingula., rođ. 18.07.1996., u Zaboku iz Ladanja Donjeg, G. Krkleca 190, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.04. 2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kavu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • DJECA OBAVEZNO DOLAZITI NA OBREDE VELIKOGA TJEDNA!!!!