PETA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

17. 03. 2024.  PETA KORIZMENA  NEDJELJA – Sv. Patrik
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Andrija Belcar, Andrija i Ružica Martinčević -Mikić te Andrija Martinčević – daje obitelj
10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti)
11.00.h. – Maruševec +  Josip Plasajec, ob. Plasajec, Kundija i Korpar – daje Nada Plasajec
18.03. Ponedjeljak (Lju.)Sv. Aleksandar16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec + Slavko Krobot – daje obitelj
19.03. Utorak (Bi.)Sv. Josip08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Borak Ana, Slavica i Ferdo, Šantek Mirko i Marija – daje obitelj
2. Josip Brlenić – daju supruga Veronika i Djeca
3. Josip Peharda-Božić te Katarina Korpar – daju Kristina i Monika
4. Josip, Ema i Ivan Štrlek te Ivan Banfić – daje Slavica
5. Josipa(ž), Tomo, Rozika i Danijel Bahun, Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Katica, Josip, Jagica i Franjo Popijač te Marija i Valent Kolac – daje Slavica
6. Tihomir, Katarina, Josip, Emilija i Andrija Škrinjar – daje obitelj
7. Herceg Marijana(ž) – daje obitelj
20.03. Srijeda (Lju.)Sv. Klaudija08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
16.00.h. – Maruševec + Mario Šipek – daje kći Marijana
21.03. Četvrtak (Lju.)Sv. Vlasta16.00.h. – Maruševec + Vjekoslav i Franjo Matijašec – daje obitelj 16.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim
22.03. Petak (Lju.)  Sv. Leonarda08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec – križni put
17.30.h. – Maruševec + Štefica Fogec, ob. Fogec, Stjepan, Ana i Vika Putarek, Andrija Ivančević i Ivan Gregur – daje Josip Fogec
18.00.h. – Jurketinec – križni put
23.03. Subota (Lju.)Sv. Rebeka17.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Josip Gazdić te Dragica i Antun Colnarić – daje obitelj
2. Ivica, Stjepan i ob. Cvrtila, Josip i Elizabeta Soldić, Dragutin i Dragica Vajdić, Branko i Slavica Punčec, Franjo i Jelisava Vajdić te Stana(ž) Petrin 3. Dragutin Šimunić – daje obitelj
4. Ana, Ivan, i Anđela Deduš, Katica Gazdić i ob. Gazdić te Ivan, Marko i Cecilija Kišić – daje obitelj Deduš
24.03. Nedjelja (Cr.)CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE Sv. JavorkaSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Jurketinec – Kučar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata – daje ob. Klen Slavka
10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti) 11.00.h. – Maruševec +  Slavko Buden, Ob. Buden, Stjepan i ob. Marčec – daje Blanka BLAGOSLOV MASLINOVIH GRANČICA BIT ĆE NA SVIM MISAMA! PRIJE MISE U 11.H., U MARUŠEVCU, SKUPLJAMO SE ISPRED CRKVE GDJE ĆEMO BLAGOSLOVITI MASLINOVE GRANČICE TE U PROCESIJI UĆI U CRKVU
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! NA BLAGDAN CVJETNICE – bit će pripremljene maslinove grančice, uz koje se može dati dobrotvorni prilog (nije obvezan)! Prilog koji se prikupi od maslinovih grančica ide za potrebe Župnog Caritasa! Zahvaljujem obitelji Bačkov iz Pakoštana koja će nam ovaj tjedan poslati maslinove grančice!
ZAHVALJUJEM UDRUGI „GMAJNA“ IZ ČALINCA – koja je za Caritasove pakete kupila 39. komada šunkica i 39., litara gustog soka te nam na taj način pomogla u slaganju paketa za naše obitelji!
ZAHVALJUJEM svima Vama na kolačima, te koji ste se uključili u organizaciju dočeka mladih na KRIŽNOM PUTU VARAŽDINSKE BISKUPIJE! Posebno hvala MNK. NOVAKI, g. Josip Martinčević, g. Škudar i Općini Maruševec!
ZAHVALJUJEM zvonarima Draženu i Sanji Presečki koji su poklonili nove oltarnike za našu župnu crkvu!
KROZ OVAJ TJEDAN – promijenjeni su rasporedi sv. Misa, zbog ispovijedi u dekanatu pa Vas molim da si pročitate na listiću!