JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

18.06. 2023.  JEDANAESTA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Marcel
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, Ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec  + Slavko Šimunec – daje supruga

15.00.h. – Jurketinec – DJEČJE SEOSKE IGRE – organizira Udruga žena iz Jurketinca – nastupaju naši ministranti i dječji pjevači pa ih dođimo podržati!

19.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Romuald 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Juraj Krobot-Kukec – daje obitelj

20.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Cvijeta

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač i ob. Popijač – daje kći Ljerka

21.06.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Alojzije 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Draga(ž), i Slavko Matijašec te Šalamun Bara – daju djeca

22.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Paulin 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

23.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Zdenka

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Kolarić Ivan, Mato i Dragica – daje Josip

24.06.

Subota

(Bi.)

ROĐENJE IVANA KRSTITELJA

Sv. Ivan

 

11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Stjepan Viderščak, Robert Vrabec, Ivan Vidaček, ob. Andrije Smodek te Đuro i Marija Pandurić – daje ob Josipa Smodek

2.Štefica, Juraj i Sidika Šagi, te Stjepan Petrinjak – daje ob. Josipa Šagi

3. Lazni Đurđica, Šincek Rok, Slava i Anđela – daje obitelj

4. Bančić Mirko, ob. Bančić, Marija Posavec-Tušek – daje obitelj

5. Ob. Kovačić, Prekupec, Sever, Županić i Krtanjek – daje obitelj

6. Stjepan, Josip, Kristina, Josip i Marija Varga te Ružica i Pavao Vrbanec – daje obitelj

7. Dragica i Dragutin Martinčević, Ljudevit, Danica i Marko Šincek, Juraj, Ljuba(ž), Slavko, Milka i Božica Martinčević, Štefica Šagi i Mijo Bogadi – daje ob. Danijele Martinčević

8. Ivan i Verona Posavec-Malok, Gabrijel i Ana Vidaček te Vjekoslav i Anka Grđan – daje obitelj

9. Ivan i Jelica Inkret, Ivan i Dragica Korpar te Ivan Horbec – daje ob. Inkret

25.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Maksim

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman i ob. Gradiček – daje ob. Kišić

09.30.h. – Nedeljanec

11.00.h. – Maruševec  + Barbara i Vid Fošnar, Josip i Marija Pintarić, Slavko i Marija Posavec te Cvetko i Jana Breški – daje obitelj

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         UGOVORI I SITUACIJA SA GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA SANACIJI CRKVE! Kao što sam već ranije napomenuo Župa Maruševec javljanjem na natječaje od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske dobila je vaučer 16.03.2023., u iznosu od 110.936,70-eura, a kasnije 28.03.2023., za već izvedene a prijavljene radove na natječaju 22.332,50-eura! Dakle sve zajedno 133.269,20-eura Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske isplatilo je do sad na župni račun 22.332,50-eura za izvedene radove, te 41.701,72-eura koji su isplačeni tvrtki Mipcro iz Ivanca, 11.937,50-eura za izradu projekta konstruktivne sanacije obnove zvonika crkve tvrtki Maoring, te 20.632, 50-eura za radove na sanaciji južnog zabatnog zida tvrtki Lepen! Sveukupno 74.271,72-eura iznos koji je uplačen prema izvođačima! Župa Maruševec od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske zatražila je po predanoj dokumentaciji zahtjev za doznakom 36.664,98-eura odnosno preostali iznos, kako bi isplatila tvrtki Mipcro preostale završene radove statičke sanacije zidova župne crkve u Maruševcu u iznosu od 15.599,71-eura, tvrtki Lepen za radobe na sanaciji tornja zvonika 31.986,00-eura te tvrtki Maoring uslugu nadzora nad izvođenjem radova konstruktivne sanacije 3.284,89 –eura! Što sve skupa iznosi 50.870,60-eura! Dakle radovi do sada bez bojanja crkve, iznosili su 125.142,32-eura! Sve cijene su sa pdv-om! Čim sredstva sjednu isplatit će se na račun izvođača! Nadalje bojanje crkve će pričekati do rujna da se zidovi osuše, te ćemo crkvu obojiti bijelom bojom prema odredbi Konzervatorskog odjela u Varaždinu!

·         U PONEDJELJAK – župa Maruševec potpisala je sa tvrtkom Building iz Ivanca: 1. Ugovor za uslugu izrade projektno – tehničke dokumentacije za obnovu zgrade crkve u Maruševcu na k.č.br. 2,4 i6, k.o. Maruševec vrijedan 10.625,00-eura sa pdv-om i 2. Ugovor za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade „ Kurija župnog dvora“ u Maruševcu na k.č.br. 2,4, i 6, k.o. Maruševec  vrijedan 35.000,00-eura! Ovo je dokumentacija koja nam je potrebna za prijave na buduće natječaje! Prema ugovoru 50% ugovorene cijene potrebno je uplatiti nakon potpisa ugovora, što je Župa i učinila! Prijavom na natječaj projekata sufinanciranja od strane Varaždinske biskupije, Župa Maruševec ostvarila je potporu za gore navedene projekte u iznosu od 22.000,00-eura na čemu zahvaljujemo Varaždinskoj biskupiji te je iznos 14.06.2023., primila na župni račun i istog dana uplatila tvrtki Building 22.812,50-eura! Ostatak odnosno druga polovica uplatit će se po preuzimanju dokumenata!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: Žele sklopiti: Nikola Belcar, sin Stanka i Olgice r. Bunić., rođ. 04.07.1996. u Varaždinu iz Novaki 134, Župa Maruševec i Vedrana Fajfar, kći Ivana i Blanke r. Zelen., rođ. 02.10.1999. u Varaždinu iz G. Krkleca 22, Sračinec, Župa Sračinec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.07.2023., u Sračincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         KOJI TREBATE POTVRDE ILI POSVJEDOČENJA IZ ŽUPNOG UREDA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ MOLIM VAS DA SI IH PODIGNETE DO 02.07.2023., ISTO TAKO KOJI SE PLANIRATE VJENČATI ILI KRSTITI DA SE JAVITE DA RIJEŠIMO POTREBNU PAPIROLOGIJU! HVALA!