DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

11.06. 2023.  DESETA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Roza
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip Vincek – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Josip Peharda, ob. Peharda i Lončarić – daje obitelj Peharda

12.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Bosiljko 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija i Petar Orsag, Jaga i Josip Bregović, Draga i Luka Breški i Zlatko Cafuk – daje ob. Orsag

13.06.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Antun Padovanski

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Božić, Punčec, Pajtak, Tot i Juraj Banec – daje ob. Punčec

18.30.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe

14.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Rufin 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres te Marta Kudeljnjak – daje ob. Makovec Josipa

15.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada,  Sambolec Stjepan, Ana i Dragutin, Cmuk Slavko i Josip – daje Barbara

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Sv. Zlatko

 

08.30.h – 09.30.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Nada, Slavko i Tino(M) Kretić te Dragica, Katica i Antun Kolar – daje ob. Kolar

2. Vjekoslav, Stjepan i Slava Možanić, Josip Bek i Stjepan Kostanjevec – daje Draga

3. Josip i Bara Korpar, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

4. Franjo Mihalina – daje obitelj

5. Katarina i Stjepan Podbojec, ob. Podbojec i Gregur, Josip i Mirko Gregur, Mirko, Ema i Stanko Hrgarek te Josip Korpar – daje ob. Podbojec

6. Hranić Štefica, Ivan Ivko, Franjo, Mirko i Vika Hainž te Marija i adam Marčec – daje Slava Ivko

7. Jakopec Ivan i Zorica(ž) te Kolenko Tomo i Rozalija – daje sin Vlado

8. Kolenko Andrija i Ana, Bahun Gašpar i Cirila(ž), Ptiček Stjepan i Margareta – daje ob. Kolenko

9. Stjepan, Milka i Ivan Borak, Dragica i Petar Vrbanec, Marijan Vrbančić i Ivan Košutar – daje ob. Borak

17.06.

Subota

(Bi.)

BEZGREŠNO SRCE B.D.MARIJE

Sv. Diogen

 

12.00.h. – Čalinec – igralište „Gmajna“ ŠESTA BICIKLIJADA! – Okupljanje uz mogućnost mjerenja tlaka i šećera u krvi! U 13.00.h. start označuju KUM-ovi iz Maruševca – kotizacija je 5-eura i ide u dobrotvorne svrhe!

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Ob. Jurinjak i Dundović – daje ob. Jurinjak

2. Bahun Ema, Franjo, Marko i Vika, Peharda Slava i Blaž – daje obitelj

3. Mirko, Ema i Anka Matijašec, ob. Matijašec, Nišević i Mihalina te Mira(ž) Slokan – daje obitelj

4. Ivan, Ana, Stjepan i Štefa(ž) Lipovec – daje obitelj

5. Rod. Možanić, Izidor i Barbara, Ivan i Barbara Matijašec te Dragutin Štefanec, Stjepan Fadiga i Marija Težak – daje ob. Možanić

6. Matijašec Toni, Juraj i Terezija – daje obitelj

18.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Marcel

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, Ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec  + Slavko Šimunec – daje supruga

15.00.h. – Jurketinec – DJEČJE SEOSKE IGRE – organizira Udruga žena iz Jurketinca – nastupaju naši ministranti i dječji pjevači pa ih dođimo podržati!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Petar Klepač, sin Slavka i Štefanije r. Cmuk., rođ. 07.12.1985. u Varaždinu iz L.D.V. Nazora 131., Župa Maruševec i Valentina Kolenko, kći Josipa i Marije r. Pajtlar., rođ. 27.12.1991. u Varaždinu iz L.D.V. Nazora 115., Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 05.08.2023., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         KOJI TREBATE POTVRDE ILI POSVJEDOČENJA IZ ŽUPNOG UREDA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ MOLIM VAS DA SI IH PODIGNETE DO 02.07.2023., ISTO TAKO KOJI SE PLANIRATE VJENČATI ILI KRSTITI DA SE JAVITE DA RIJEŠIMO POTREBNU PAPIROLOGIJU! HVALA!