NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

04.06. 2023.  NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – PROŠTENJE U JURKETINCU  – Sv. Kvirin
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + Nada Geci – daje obitelj

11.00.h. – Jurketinec  + 1. Draga i Ivan Kunić – daju Ružica i Đuka Kumrić

2. Stjepan Maruševec i ob. Maruševec, Franjo Hanžek i ob. Hanžek, Franjo, Zorica i  Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

3. Josip Vincek – daje obitelj

4. Klepač Josip, Agata i Franjo Letina, Verica Cafuk  te Marija i Eva Kanić – daje ob. Kanić

5. Sekačić-Matišak Ivan, Vrbanec Andrija, Borak Slavica i Ferdo te Križnjak Marko – daje Marica Sekačić

6. Ivan Leljak – daje supruga Marija i sinovi

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Neven Blažon župnik iz Bednje!

05.06.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Bonifacije 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Strbad, Vojnović Jadranka, Herić Klaudija, Lanović Mladen i Zdenka, Glavica-Ječmenica Mira, Hrgar Jurica i Damir Ivanić – daje Kristina

06.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Norbert

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + na jednu zahvalu

07.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Koloman 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Fatiga Stjepan i Verona, Stolnik Miško i Anđela te Fatiga Kata i ob. Fatiga – daje obitelj

08.06.

Četvrtak

(Bi.)

TIJELOVO

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

07.30.h. – Maruševec – župna misa

10.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Mirko, Andrija, Miljenko i Zoran Rožman te Stjepan Cerjan – daje ob. Franje Rožman

2. Danijel Cmuk, Marko Peharda-Božić te Anka i Ivan Cmuk – daju ob. Cmuk i Peharda- Božić

3.Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, rod. i braća Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Barica i Adam Podbojec i ob. Hanžek – daje ob. Vrbanec

4. Josip i Stjepan Tomek-Hudek, ob. Fogec, Herceg i Žigmund – daje obitelj

5. Katarina i Tomo Vizjak – daje obitelj

6. Štefanija i Ivan Obadić i ob. Kolenko – daje Vesna

Za vrijeme mise u 10.00.h., bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine. Djeca koja žele sa laticama neka dođu, posebno pozivam ovogodišnje prvopričesnike jer ovo je na poseban način njihov blagdan!

PO PRVI PUTA UZ PRESVETO IĆI ĆE I STRAŽA SV. JURJA KOJA ZAPOČINJE SVOJE DJELOVANJE U SKLOPU „KUBURAŠKE UDRUGE IZ MARUŠEVCA

09.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Efrem

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josip Cmuk, Adam i Barica Podbojec te Mato i Marija Cmuk – daje obitelj

10.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Bogumil

 

03.30.h. – POLAZAK AUTOBUSA NA HODOČAŠĆE NA TRSAT

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Herceg Franjo, Anka i Ivan – daju kći i sestra

2. Keleman Dragan i Mato – daje ob. Kelemen

3. Terezija Šincek, ob. Šincek, Dragutin Justament – daje obitelj Šincek

4. Stjepan Martinčević-Mikić te Antun, Jela, Josip i Marija Herceg – daje ob. Josipa i Vere Martinčević – Mikić

11.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Roza

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip Vincek – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Josip Peharda, ob. Peharda i Lončarić – daje obitelj Peharda

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT 10.06.2022! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus ide u smjeru Cerje Nebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak, crkva Maruševec,! Drugi autobus ide  u smjeru Greda, Selnik, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Čalinec-Hubar, Mega – igralište, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor! OBA AUTOBUSA DOLAZE NA BENZINSKU NA GREDI GDJE ĆEMO SE RASPODIJELITI PO AUTOBUSIMA I BROJEVIMA SJEDALA KADA STE KUPOVALI KARTU I NA KRAJU SKUPLJAMO PUTNIKE U JURKETINCU! Te krećemo put Trsata! Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Opatiju! Iz Opatije u 18.00.h. je polazak autobusa i povratak kućama!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Martin Hanžek, sin Dragutina i Snježane r. Miler., rođ. 20.08.1993., u Varaždinu iz Grede 90, Župa Maruševec i Ljubica Tajana Kukolj, kći Ivice Kukolj i Marijane r. Vidaček., rođ. 09.05.1996., u Varaždinu iz Črešnjeva, Lj. Gaja 08., Župa Sv. Ilija! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 10.06.2023., u Sv. Iliji! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!