DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

29.08. 2021.  DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Urban
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Jurgec Ivica i Andrej – daje Zorica Jurgec

11.00.h. Maruševec + Josip Horbec – daje ob. Horbec

06.09.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Zaharija 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mira i Andrija Šagi, Cecilija, Pavao, Jagica, Mirko i Ivan Fogec – daje ob. Milenković

07.09.

Utorak

(Cr.)

Sv. Marko Križevčanin

Suzaštitnik Varaždinske biskupije

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – BISKUPSKI ORDINARIJAT VARAŽDIN – SUSRET SVEĆENIKA

18.00.h. – Varaždin – katedrala – Sv. Misa

08.09.

Srijeda

(Bi.)

 

ROĐENJE B.D.M.

MALA GOSPA

18.00.h. – Maruševec – Zahvala Sv. Tereziji od djeteta Isusa i B.D. Mariji
09.09.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Hijacint 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Franjo Možanić-Jambrek – daje supruga Katarina

10.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Sebastijan 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Jaga, Rudolf, Slava i Petar Deduš – daje Josip Deduš

11.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Gašpar ISPOVIJED ŠKOLSKE DJECE UOĆI POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE

08.00.h. – Maruševec – ispovijed krizmanika (djece koja kreću u 8. razred) – ujedno će podići pristupnice za polazak vjeronauka u 2021/2022.godini

09.00.h. – Maruševec – ispovijed djece 4., 5., 6., i 7., razred

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Druškovec  – KOMULATIVNA + 1. Emanuel Hleb – daje mama Snježana, Ob. Šambar i baka

2. Marija i Krunoslav Posavec –Kovač – daje obitelj

3. Stjepan, Bara, Valent i Barica Kokotec, Franjo i Magdalena Županić, Ignac, Sofija i Andrija Martinčević te Tomo Njegovec – daje ob. Kokotec

12.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marija

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stjepan Maruševec i obitelj Maruševec

11.00.h. Maruševec + Pepica i Vilko Breški, Franca(ž) i Ignac Šimek te Helenka Prević – daje ob. Šimek

UJEDNO ZA VRIJEME SV. MISE U 11.00. BIT ĆE ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE PA MOLIM DJECU DA SE ODAZOVU!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Robert Herceg, sin Josipa i Nevenke r. Solina., rođ. 06.08.1985., u Varaždinu  iz Novaki 2., Župa Maruševec i Mirjana Varzić, kći Stanislava i Marije r. Kurkutović., rođ. 12.01.1991., u Slavonskom Brodu iz Đure Varzića 64. Gundinci., Župa Gundinci! Sakramenat Sv.  Ženidbe žele sklopiti 10.09.2021., u Gundincima! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zapreku ili zabranu dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!