DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

12.09. 2021.  DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Marija
Sv. Mise: 07.30.h. 7- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stjepan Maruševec i obitelj Maruševec

11.00.h. Maruševec + Pepica i Vilko Breški, Franca(ž) i Ignac Šimek te Helenka Prević – daje ob. Šimek

UJEDNO ZA VRIJEME SV. MISE U 11.00. BIT ĆE ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE PA MOLIM DJECU DA SE ODAZOVU!

13.09.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ivan Zlatousti Župnika nema
14.09.

Utorak

(Cr.)

Uzvišenje Sv. Križa 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Josip i Marija Pintarić, Cvetko i Jana(ž) Breški, Vid i Barbara Fošnar, Slavko i Marija Posavec – daje obitelj

15.09.

Srijeda

(Bi.)

 

B.D.M. Žalosna

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Dragutin Novoselec, Marija i Ivica Pofuk te Anica Kudeljnjak – daje ob. Stjepana Pofuk

16.09.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Kornelije 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Bara, Branko i Štefica Šagi, Ivan i Tereza Podbojec – daju djeca

17.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Hildegarda 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Ariadna 15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA  + 1. Ob. Kovačić, Peharda i Mikac te Stjepan Štrlek

2. Martinčević Stjepan, Marčec  Marija i Adam te Hainž Franjo, Vika i Mirko – daje ob. Martinčević

3. Vladimir, Vilko, Terezija i Josipa(ž)Tomašek te  Andrija, Jagica i Vilko Kundija – daje Katica Tomašek

4. Korpar Stjepan, Ivan, Katarina i Slavko, Cupar Ivan i Draga(ž) te Pintarić Stjepan i Ana – daje Ljiljana

5. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daju Stjepan i Marija Štrlek

6. Barbara, Stjepan, Paulina i Petar Božić te Ivka i Martin Premužić – daje ob. Božić

19.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Januarije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Slavko, Paulina(ž) i Josip Dukarić, Vinko, Verona i Stjepan Herceg, Marija i ob. Fogec, Josip Hudek, Antun i Bara Šimunek, Pepa i Mijo Žigmund, Mara Pečevski i Stjepan Šagij  – daje ob. Dukarić – Petriš

11.00.h. Maruševec + 1. Petar, Ema, Mirko, Draga(ž) i Dragica Možanić te Branko i  Anđela(ž) Štrlek – daje Josip Možanić

2. Vjekoslav, Dragica i Franjo Gradiček te ob. Čupić i Kresnik – daje Ivanka Gradiček

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Jurica Jagetić, sin Vjekoslava i Štefica r. Pofuk., rođ. 21.02.1995., u Varaždinu  iz Ulica Jezerski put 41, Ivanec., Župa Ivanec i Valentina Peharda, kći Mirka i Miljenke r. Henčić., rođ. 02.02.1995., u Varaždinu iz Kapelec 27., Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 02.10.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zapreku ili zabranu dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         Na zamolbu naše župe Maruševec ovih dana dobili smo obavijest o „Odluci o dodjeli sredstava za sufinaciranje projekata od strane Varaždinske biskupije“ u iznosu od 249.843,75-kn, dobiveni novac trošit će se namjenski za obnovu crkve Sv. Jurja oštećenoj u potresu! Ovim putem zahvaljujem našem Varaždinskom biskupu, mons. Bože Radošu kao i Zboru savjetnika i Ekonomskom vijeću Varaždinske biskupije!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!