DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.09. 2021.  DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Januarije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Slavko, Paulina(ž) i Josip Dukarić, Vinko, Verona i Stjepan Herceg, Marija i ob. Fogec, Josip Hudek, Antun i Bara Šimunek, Pepa i Mijo Žigmund, Mara Pečevski i Stjepan Šagij  – daje ob. Dukarić – Petriš

11.00.h. Maruševec + 1. Petar, Ema, Mirko, Draga(ž) i Dragica Možanić te Branko i  Anđela(ž) Štrlek – daje Josip Možanić

2. Vjekoslav, Dragica i Franjo Gradiček te ob. Čupić i Kresnik – daje Ivanka Gradiček

20.09.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Andrija Kim i drugovi 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Stjepan i Marija Kušter, ob. Kušter, Vjekoslav i Štefica Kelemen, Ivan, Andrija, Ema i Petar Gregur, ob. Grđan te Slavko i Juraj Marčec – daje ob. Gregur Josipa

21.09.

Utorak

(Cr.)

Sv. Matej Apostol i Evanđelista 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Mirjana Vitasović – Grandić, Boris Vitasović, ob. Grandić, Nikola i Nadja te ob. Trani Đina, Pjero i Silvano – daje Vesna Rajšić

22.09.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Mauricije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.09.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Lino Župnika nema
24.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Virgil 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

25.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Kleofa 15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA  + 1. Vladimir Novak, ob. Novak, Mašić i Ereiz te Božidar Kušter – daje obitelj

2. Terezija i Rudolf Cmuk te Slavko Harjač – daje ob Josipa Cmuk

26.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Kuzma

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Damir Gazdić i ob. Gazdić te Ivek Canjuga – daje ob. Gazdić

11.00.h. Maruševec + Vilko i ob. Mavrek, Juraj, Draga(ž) te ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela(ž) i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški te Vilko Vrbanec – daje Jagica Mavrek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Koji još niste uplatili molim Vas da to učinite kroz ovaj tjedan! AUTOBUS JE PUN I MJESTA VIŠE NEMA!