TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

17. 12. 2023.  TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA –  Sv. Modest
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + ob. Martinčević Zvonko i Marija,Marko i Viktorija i Slavka (ž.) Veseljak – daje ob. Damira Martin

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek– daje obitelj

18.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv.  Malahija 6.00.h. – Maruševec + Hanžek Petar i Vikica, Drvarić Jakob i Agata – daje ob. Hanžek

6.45.h. – 8.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.12.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Anastazije

 

6.00.h. – Maruševec + Mihalić Stanko – daju supruga i djeca (za vrijeme Mise moli se časoslov)

6.45.h. – 8.00.h.. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

20.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Eugen 6.00.h. – Maruševec + Vladimir Tomašek, Vilko i TrezaTomašek, ob. Šimek – daje Katica

6.45.h. – 8.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

21.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Petar 6.00.h. – Maruševec + Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Vinko i ob. Cerjan, Anka, Slavko, Stjepan i ob. Husnjak, Ines Žganec, Zdravko Rožmanić – daje obitelj Nemec

6.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

22.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Toma Holland

6.00.h. – Maruševec + Slavko, Dragutin, Stjepan, Ivka Gašparić, Juraj, Zora (ž.) i Nada Mendaš, ob. Marka Gašparić, Mladen i Katarina Kretić – daje Draga

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Ivan 06.00.h. – Maruševec – na nakanu
24.12.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Korpar Dragutin, Dragica i Stjepan, ob. Kovačić, Vrček, Božić i Liber – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Nada Geci, Josipa (ž.) Prašnjak, Marija Harjaček, Božidar i Anđela Novoselec – daje obitelj

00.00.h. – za jednog profesora – daje majka

·        KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·        KALENDARI – možete ih nabaviti nakon sv. Misa! Cijena 12,-listova je 2,5-eura, a jednolisnih 0,50-eura!

·        ADVENT U OPĆINI MARUŠEVEC: Petak, subota i nedjelja 15.-17.12. – od 16.00.h Advent u Jurketincu od 16.00.h., kod Društvenog doma u Jurketincu., četvrtak 21.12. – Božični koncert od 18.00.h. Srednja škola u Maruševcu., petak i subota, 22 i 23. 12. od 17.00.h. Advent na rudaru – nogometno igralište u Donjem Ladanju, 31.12. ispraćaj Stare godine – od 11.00.h. – igralište Gmajna Čalinec!

·        PRVA PRIČEST u našoj Župi bit će 05.05.2024., nedjelja u 10.00.h., a SV. POTVRDA 11.05.2024., subota u 10.00.h!

·        PO TRADICIJI – NA POLNOČKI NAM SVIRANJE I PJEVANJE PREDVODE TAMBURAŠKI SASTAV „BISERI“ –  zajedno sa župnim pjevačima!

·        IDUĆE NEDJELJE – na Badnjak bit će objavljen raspored blagoslova Vaših obitelji!