DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

10. 12. 2023.    DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA –  Sv. Mauro
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip Vincek i rod. Vincek, ob. Canjuga, Šaško, Vajdić, Majksner, Kunić i Letina – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + ob. Posavec, Punčec, Benkus i Inkret te Smail Šabanović – daje obitelj

11.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv.  Damaz I. 6.00.h. – Maruševec + Stjepan i Marija Korpar – daje Stjepan Korpar

6.45.h. – 8.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za 2. A, B, C i D., razred

16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred

12.12.

Utorak

(Lju.)

 

Blažena Djevica Marija Gaudalupska

 

6.00.h. – Maruševec + vlč. Milan, Ljuba i Stjepan Gazdić, Anamarija i Vladimir Bregović, Zora (ž.) i Stjepan Čempo, Antun i Štefanija Črnila – daje ob. Črnila (za vrijeme Mise moli se časoslov)

08.00.h. – ISPOVIJED STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA KOJE STE PRIJAVILI

13.00.h. – Maruševec – slaganje i odvoz Caritasovih paketa po obiteljima!

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

13.12.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Lucija 6.00.h. – Maruševec + Stanko Mihalić – daje August Mihalić

6.45.h. – 8.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3. A, B, C i D., razred

16.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za  7. A, B i D., razred

14.12.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ivan od Križa 6.00.h. – Maruševec + Vika Cmuk – daje Drvarić Katarina

6.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Valerijan

6.00.h. – Maruševec + Marijan i Marija Peharda, Antun i Josipa(Ž) Boltek te Katarina i Andrija Strelec

6.45.h. – 8.00.h. – Maruševec  – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h.– Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – susret ministranata

16.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Hagaj BOŽIĆNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI: 15.00.h. – početak ispovijedi u Jurketincu nakon toga Sv. Misa!

16.00.h.- početak ispovijedi u  Druškovcu a nakon ispovijedi Sv. Misa za + Andrija Martinčević, ob. Marton, ob. Martinčević-Gregurin te Andrija Belcar – daje obitelj

16.00.h. – početak ispovijedi u Maruševcu , a Sv. Misa u

17.00.h. – Maruševec  – KUMULATIVNA + 1. Slavko Šimunec – daje supruga

2. Barbara i Stjepan Žlibar, Stjepan i Ema Fatiga – daje Irena Fatiga i obitelj

3. + Ivan Canjuga – daje sin s obitelji

4. + Slavko i Juraj Marčec, Petar, Ema, Andrija i Ivan Gregur, ob. Peharda, Križnjak, Ribić, Kušter, Kelemen i ob. Veronike Marčec – daje Marija Marčec

5. Ivan Vincek, Katarina i Marko Korpar, Dragutin Vincek, ob. Korpar, Vincek, Vlaški i Posavec – Kovač – daje Marija Korpar

6. + Brlenić Josip – daje obitelj

7. + Josip i Viktorija Kolar i Ivan, Elizabeta, Andrija i Kata Kovač – daje Dragutin Kolar

8. + ob. Bahun, Slavko, Terezija, Josip, Bara, Ignac, Zlata (ž.) te Sekelj Josip i Marija – daje Ivan Bahun

9. + Veronika, Vladimir i Dragutin Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Čovran i Horvat – daje Slavica

10. + Članovi Udruge Gmajna

11. + Ivan Deduš – daje supruga Faketa

12. + Kokotec Stjepan i rod. Kokotec, Cupar Marija i rod. Cupar, Majhen Neda, Breški Vladimir te Šagi Mirko i Štefica – daje Štefica

13. Štefica, Mirko i Dragutin Šagi, Vlado Breški, Stjepan, Stanko i Ema Kokotec, Stjepan, Franjo, Josip, Eva i Marija Borak – daju Ivan, Ljiljana i Marijana

14. Antun i Ana Hrgar – daju Zdenko i Zlatko Hrgar

17.12.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + ob. Martinčević Zvonko i Marija ,Marko i Viktorija i Slavka (ž.) Veseljak – daje ob. Damira Martin

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek– daje obitelj

·         KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         KALENDARI – možete ih nabaviti nakon sv. Misa! Cijena 12,-listova je 2,5-eura, a jednolisnih 0,50-eura!

·         ADVENT U OPĆINI MARUŠEVEC: Petak, subota i nedjelja 15.-17.12. – od 16.00.h Advent u Jurketincu od 16.00.h., kod Društvenog doma u Jurketincu., četvrtak 21.12. – Božični koncert od 18.00.h. Srednja škola u Maruševcu., petak i subota, 22 i 23. 12. od 17.00.h. Advent na rudaru – nogometno igralište u Donjem Ladanju, 31.12. ispraćaj Stare godine – od 11.00.h. – igralište Gmajna Čalinec!

·         PRVA PRIČEST u našoj Župi bit će 05.05.2024., nedjelja u 10.00.h., a SV. POTVRDA 11.05.2024., subota u 10.00.h!