NEDJELJA DUHOVA – OGLASI – MARUŠEVEC

23.05.2021.  NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICA – Sv. Željko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec + 1. Dragica Možanić, Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj

2. Štefica Vlahović – daje Božica Martinčević

10.00.h. – Maruševec – Prva Sveta Pričest u našoj Župi – za sve prvopričesnike i roditelje

24.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

DUHOVSKI PONEDJELJAK

Sv. Suzana

 

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike  – 8. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Bukovec i ob. Bukovec, Ema, Slavko i Marija Možanić, Ivan i Verona Cmuk, Slavica i Viktor Kovač te Ana i Franjo Šipek – daje obitelj

25.05.

Utorak

(Ze.)

Sv. Grgur 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Milan i Marija Varga – daje obitelj

26.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Filip Neri

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike  – 8. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Kristina Varga – daju suprug i djeca

27.05.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Bruno 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Draga(ž), Ivica Zbodulja i ob. Lončar i Zbodulja – daje obitelj

19.00.h – Jurketinec – prvi dan trodnevnice

28.05.

Petak

(Bi.)

GODIŠNJICA POSVETE VARAŽDINSKE KATEDRALE

Sv. German

17.00.h. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mato Podbojec, rod. Podbojec, Josip Pižeta, Slavko Popijač i ob. Popijač, Tomo, Danijel, Rozika i Josipa (ž) Bahun te Marija i Valent Kolac – daju Ana i Josip Popijač

19.00.h – Jurketinec – drugi dan trodnevnice

29.05.

Subota

(Ze.)

Sv. Maksim 07.00.h. – Maruševec – na čast Presv. Srcu Isusovu i Marijinom

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h.  – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Jurketinec  – treći dan trodnevnice – KOMULATIVNA – 1. Zdravko, Dragutin, Anđela i Marija Kumrić, Dragutin i Štefanija i ob. Banec te Ivan i Marija i ob. Ris – daju Marica, Anđelko i Sunčica s obitelji

2. Štefanija, Jaga i Andrija Peharda te Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

30.05.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Ferdinand

Sv. Mise: 07.30.h.- Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec – kod križa pokraj dvorca – za Domovinu, za sve preminule i poginule Hrvatske branitelje

11.00.h. Jurketinec – KOMULATIVNA + 1. Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

2. Ivan Kunić, ob. Kunić, Borak Ivan, ob. Borak te Ivica i Marija Kolenko – daje Emilija

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         VJERONAUK ZA KRIZMANIKE – na vjeronauk donjeti sa sobom plavu kemijsku olovku!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·         TRODNEVNICA U JURKETINCU – prema rasporedu na listiću da bismo se pripremili za blagdan Presvetoga Trojstva i proštenje u Jurketincu!