NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

30.05.2021.  NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Ferdinand
Sv. Mise: 07.30.h.- Jurketinec – župna misa

09.20.h. – 09.30.h. Maruševec – kod križa pokraj dvorca – paljenje lampiona, 09.30.h. – intoniranje himne, dizanje zastave, minuta šutnje, 09.35.h. – prigodni govor, 09.40.h. – Sv. Misa -za Domovinu, za sve preminule i poginule Hrvatske branitelje, 10.30.h. – pucanje kuburaša

11.00.h. Jurketinec – KOMULATIVNA + 1. Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

2. Ivan Kunić, ob. Kunić, Borak Ivan, ob. Borak te Ivica i Marija Kolenko – daje Emilija

31.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

POHOD BL. DJ. MARIJE

Sv. Vladimir

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Dragutin Gašparić – daje obitelj

01.06.

Utorak

(Cr.)

Sv. Justin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – misa i peto krštenje djeteta u obitelji Zavrtnik – koje predslavi mons. Bože Radoš – varaždinski biskup

02.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Eugen

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josipa(ž) i Ivan Husnjak – daje Dejan Lončar

19.15. h. – Maruševec – crkva – Ispit i susret krizmanika sa krizmateljem preč. Anđelkom Košćak

03.06.

Četvrtak

(BI.)

TIJELOVO

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

Sv. Olivija

07.30.h.- Maruševec– župna misa

10.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

11.00.h. – Maruševec + Pavica i Josip Gregur, ob. Alojza Posavec, Agata i Toni Seketin, ob. Biškup, Horbec, Korpar, Rožman i Fluks te Josip i Marija Štrlek – daje ob. Gregur

Euharistijska procesija kao i svake godine bit će oko crkve sa četiri postaje!

04.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Spomenka 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Udalrik i Zvjezdana Zauder te Darinka-Mira Ječmenica – daje Blanka

18.30.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.A.razred

19.00.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.B.razred

19.30.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.C.razred

20.00.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.D.razred

20.30.h. – Maruševec – proba za sakramenat Sv. Potvrde

05.06.

Subota

(Cr.)

Sv. Bonifacije 07.00.h. – Maruševec + Ema i Mirko Matijašec

10.00.h. – Slavlje sv. Potvrde u našoj Župi – za sve krizmanike, kumove i roditelje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h.  – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

06.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Paulina

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok, Dragutin i Ljubica Debanić – daju Slavica Martinčević i djeca

11.00.h. Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te Matija i Ljuba Gašparić – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         KRIZMANICI – držimo se rasporeda na listiću, taksa za krizmu iznosi 100,-kn i možete ju predati prije ili poslije susreta sa krizmateljem ili poslije probe u subotu, ako netko nema novaca neka mi se osobno javi te ćemo ga osloboditi od plaćanja!  Isto tako prije ili poslije susreta sa krizmateljem molim Vas da vratite knjige i skripte koje su Vam dane za učenje! Nadam se da će vrijeme biti lijepo te će se slavlje podjele sakramenta Sv. Potvrde održati vani! Zahvaljujući Općini Maruševec i „Markom“- u bit će postavljena bina i svaki krizmanik imat će svoj stolac, dok će krizmani kumovi stajati iza krizmanika! Drugi koji će doći moći će biti u voćnjaku za vrijeme Sv. Mise!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Tomislav Deduš, sin Josipa i Marije r. Kunić., rođ. 20.05.1995., u Varaždinu iz Jurketinec 29., Župa Maruševec i Ivana Slunjski, kći Zdravka i Danice r. Biškup., rođ. 04.04.1992., u Varaždinu., iz Radovana, Savica 4., Župa Margečan. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 04.08.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Norbert Laszlo Levente, sin Levente Laszlo i Aurelie r. Ratiu., rođ. 27.02.1991. u Tärgu Mures.,iz ulice Apeductulvi 43, Tirgu Mures, Rumunjska., Župa Unitarijanske crkve Márosvásárhely i Jasmina Kretić, kći Marijana i Verone r. Peharda., rođ. 14.10.1989., u Varaždinu., iz L.D.G.Krkleca 30., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 12.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Boris Kišić, sin Dragutina i Božice r. Bahun., rođ. 05.04.1990., u Varaždinu iz Jurketinec 100., Župa Maruševec i Paula Peharda, kći Držena i Vesne r. Štrlek., rođ. 20.08.1995., u Varaždinu iz L.D.V.Nazora 39., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 05.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

4. Zoran Florjanić, sin Slavka i Katarine r. Gregurić., rođ. 18.12.1975., u Varaždinu iz S. Radića 1. Vidovec ., Župa Vidovec i Đurđica Stipan, kći Vjekoslava i Ljubice r. Plantić., rođ. 27.10.1976., u Varždinu iz Varaždinska 64/1. Cargovec.,  Župa Vidovec.  Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 12.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!