SEDMA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI -MARUŠEVEC

16.05.2021. SEDMA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Cvjetko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Paula(ž) i Tomo Bunić, Mara i Gašpar Hruškar – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

17.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Gizela 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Vilko Vrbanec – daje supruga Anđela

18.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Venancije 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Franjo, Slavko, Anđela(ž) i Vladimir Bregović, Juraj i Terezija Korpar te ob. Kračun i Borak – daje ob. Bregović

19.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Celestin

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Josip i Štefica te Štefanija Posavec – daje obitelj

20.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Bernardin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Slava, Stanko, Andrija i Ana Patrčević, Antun i Dora Stolnik, Damir Sobota, Ljubica i Nikola Jergović te Anica i Ivo Sertić – daje ob. Patrčević

14.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Kristofor 17.00.h. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Fatiga Stjepan, Verona, Kata, Anđela(ž) i Mijo – daje obitelj

15.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Rita 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.A. RAZRED

15.00.h.– Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.B. RAZRED

16.00.h.– Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.C. RAZRED

17.00.h. – Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.D. RAZRED

18.00.h. – proba – svih prvopričesnika i roditelja

23.05.

Nedjelja

(Cr.)

NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICA

Sv. Željko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec + Dragica Možanić, Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – Prva Sveta Pričest u našoj Župi – za sve prvopričesnike i roditelje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI bit će 23.05.2021. Kroz ovaj tjedan prvopričesnici intenzivnije imaju vjeronauk prema rasporedu koji je objavljen na listiću, dok će u subotu biti ispovijed prvopričesnika i roditelja  prema rasporedu kako je navedeno! Ispovijedat ću sam! Isto tako imat ćemo probu u subotu u 18.00.h da znamo gdje će ko biti u nedjelju te da rasporedimo mjesta! Nadam se da će vrijeme biti lijepo te će se Prva Pričest održati vani! Zahvaljujući Općini Maruševec i „Markom“ – u bit će postavljena bina i svaki prvopričesnik imat će svoj stolac, dok će roditelji i krsni kumovi (koji će doći) biti iza prvopričesnika! Drugi koji će doći moći će biti u voćnjaku za vrijeme Sv. Mise!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!