DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

28.02.2021. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Roman
07.30.h. – Maruševec + Martin Mezak

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + Gradiček Vjekoslav, Dragica i Franjo – daje ob. Gradiček i Liber

01.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Hadrijan 08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za prvopričesnike – 3.D. u Druškovcu

17.00.h. – Maruševec + Kata i Ivan Šestanj – daje ob. Štrlek

02.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Ines 08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h.-   vjeronauk za prvopričesnike – 3.A – Maruševec

17.00.h. – Maruševec + Marko Peharda-Božić te Danijel Cmuk – daju ob. Peharda – Božić i Cmuk

03.03.

Srijeda

(Lju.)

 

Sv. Marinko

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.B – Maruševec

17.00.h. – Maruševec + Vjekoslav Možanić – daje supruga Draga i kćeri

04.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Kazimir 16.00.h. – 16.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Zvonimir, Vjera, Tomo i Ana Marčec – daju Kristina i Monika

05.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Hadrijan

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – Maruševec – križni put

16.00.h. – Maruševec + Vjekoslav i Franjo Matijašec – daje obitelj

16.30.h. – 17.10.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.C – Maruševec

06.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Agneta 07.00.h. –  Maruševec + Hainž Marija, rod. Vinko i Veronika, te Stjepan, Petar, Pavao i Drago Makovec i Barbara Peharda – daje Nadica

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

07.03.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Perpetua

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – KOMULATIVNA MISA

1. Belcar Franjo, Kata i Andrija te Martinčević Rok i Ema

2. Stjepan Viderščak, Ivan Vidaček te ob. Andrije Smodek – daje ob. Smodek

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA

1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Štefica, Veronika i Antun Mikac, ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

2. Kristijan, Marko, Barbara, Valent i Paula Kolar i Juraj Eršegović – daje Vladimir Kolar

3. Boris Šumiga, Veronika i Ivan, ob. Pižeta, Josip, Marija i Josip – daje Božica Šumiga

4. Stjepan, Slavko i Marija Martinčević, Marija, Pavao i Mladen Makovec, Hainž Marija te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica Martinčević

5. Kristina i Vladimir Kos-Harjač i Veronika Cerjan – daje ob. Kovaček

6. Ob. Kovačić, Peharda, Mikac i Stjepan Štrlek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         IDUĆE nedjelje završava Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini te milodar koji se prikupi ide kao pomoć ljudima i Crkvi u BiH!

·         Od idućeg tjedna prema rasporedu u listiću započinjemo s vjeronaukom za prvopričesnike!