PRVA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

21.02.2021. PRVA KORIZMENA NEDJELJA – ŽUPNO KLANJANJE – Sv. Damir
07.30.h. – Maruševec – župna misa

Nakon Mise izložit ćemo Presveto te se možete pokloniti Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu

09.30.h. – Druškovec + Škvarić Anka i Stjepan, Strelec Marija i Marko daje Tihomir Škvarić

11.00.h. – Maruševec + Augustin i Marija Jambrešić

Nakon Mise izložit ćemo Presveto te se možete pokloniti Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu

17.00.h. – Maruševec – Blagoslov sa Presvetim te završetak župnog klanjanja

Crkva u Maruševcu će od 07.30.h. do 17.00.h., biti otvorena te se možete doći pomoliti!

22.02.

Ponedjeljak

(Bi.)

KATEDRA SV. PETRA APOSTOLA 07.00.h. – Maruševec – na župnikovu nakanu

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – koji pohađaju područnu školu u Druškovcu

23.02.

Utorak

(Lju.)

Sv. Polikarp 07.00.h. – Maruševec – na župnikovu nakanu

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.A – Maruševec

24.02.

Srijeda

(Lju.)

 

Sv. Montan

07.00.h. – Maruševec – na župnikovu nakanu

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.B – Maruševec

25.02.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Berislav 16.00.h. – 16.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Marija Varga – daje ob. Varga

26.02.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Aleksandar

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – Maruševec – križni put

16.00.h. – Maruševec – 1. Ob. Deduš, Pavao, Ema i Stjepan, Kozina Ivan i Kata, Hudinčec Ivan i Sofija te Štefa Buden – daje obitelj

2. Eva Kolar te Bardoč Marija i Mira – daje Jagoda

16.30.h. – 17.10.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.C. – Maruševec

27.02.

Subota

(Lju.)

Sv. Tugomil 07.00.h. – Maruševec – na župnikovu nakanu

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

28.02.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Roman

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + Gradiček Vjekoslav, Dragica i Franjo – daje ob. Gradiček i Liber

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         Završio je blagoslov obitelji te smo ove godine obišli 1259 obitelji! Zahvaljujem na svakom Vašem daru te se prikupilo za našu Župu 123.520,00-kn i 110,-Eura, te ćemo taj novac uložiti da saniramo oštećenja izazvana potresom kao i na ona uređenja koja su potrebna u našoj župnoj crkvi kao i kapelama!

·         Čujemo i sami da zvona drugačije zvone, jer su kupljena nova elektronska zvona, koja smo kupili od tvrtke „Elektro-Akustika“ iz Zagreba koja su ujedno i instalirali! Cijena uređaja i postavljanja iznosila je -24.345,00-kn i 100. metara kabla – 1061,00,-kn.,dakle ukupno: 25.406,00-kn!

·         Ovih dana također svetišta kapela u Druškovcu i Jurketincu presvučena su u crveni tepison, te su i ti radovi završili!

·         Koji ste se zapisali za pretplatu Glasa Koncila i Maka ovaj tjedan u uredovno vrijeme možete uplatiti svoju godišnju pretplatu!

·         Od idućeg tjedna prema rasporedu u listiću započinjemo s vjeronaukom za krizmanike!