TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

07.03.2021. TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Perpetua
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – KOMULATIVNA MISA

1. Belcar Franjo, Kata i Andrija te Martinčević Rok i Ema

2. Stjepan Viderščak, Ivan Vidaček te ob. Andrije Smodek – daje ob. Smodek

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA

1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Štefica, Veronika i Antun Mikac, ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

2. Kristijan, Marko, Barbara, Valent i Paula Kolar i Juraj Eršegović – daje Vladimir Kolar

3. Boris Šumiga, Veronika i Ivan, ob. Pižeta, Josip, Marija i Josip – daje Božica Šumiga

4. Stjepan, Slavko i Marija Martinčević, Marija, Pavao i Mladen Makovec, Hainž Marija te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica Martinčević

5. Kristina i Vladimir Kos-Harjač i Veronika Cerjan – daje ob. Kovaček

6. Ob. Kovačić, Peharda, Mikac i Stjepan Štrlek

08.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Poncije 08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.D. u Druškovcu

17.00.h. – Maruševec + Anka i Slavko Husnjak, ob. Husnjak, Julika i Franciska Možanić, Eva Kolar, Pepa i Emica Deduš te Verona Podbojec – daje Josipa

09.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Franciska 08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h.-   vjeronauk za krizmanike – 8.A – Maruševec

17.00.h. – Maruševec – na jednu zahvalu

10.03.

Srijeda

(Lju.)

 

Sv. Emilijan

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za krizmanike – 8.B – Maruševec

17.00.h. – Maruševec + Franjo, Josip i Jaga Hanžek, Stjepan i Eva Žlibar, Katarina i Branko Mesec te Ivan Koren – daju ob. Hanžek i Koren

17.30.h. – Maruševec – susret sa volonterima župnog Caritasa

11.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Kandid 15.00.h. – 16.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed – ispred sakristije

17.00.h. – Maruševec – na župnikovu nakanu

12.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Maksimilijan

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. –  Maruševec – prilika za sv. Ispovijed – ispred sakristije

15.30.h. – Maruševec – križni put

16.00.h. – Maruševec + Peharda Dragutin i Ana te ob. Peharda – daje supruga

16.30.h. – 17.10.h. –   vjeronauk za krizmanike – 8.C – Maruševec

13.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Rozalija 07.00.h. –  Maruševec + Tomo, Andrij i Ema Patrčević te ob. Patrčević – daje ob. Patrčević

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.03.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Matilda

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA

1. Tomislav Hrgar i rod. Hrgar te ob. Makovec, Biserka Damjanić, Slavko i Katarina Peharda, Katarina Presečki i rod. Grahek – daje ob. Hrgar

2.Franjo i ob. Kolar, Slavko i ob. Mavrek, Ljubica, Jurica i Ob. Herceg, ob. Štrlek i Možanić te Slavko Buden – daje ob. Kolar Nenada

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         DANAS završava Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini te milodar koji se prikupi ide kao pomoć ljudima i Crkvi u BiH!

·         MOLIM Vas da prijavite stare, bolesne i nemoćne koji žele da ih obiđem po kućama i ispovijedim! Učinite to kroz ovaj tjedan da ih idući mogu obići. Možete prijaviti kod zvonara ili meni osobno ili putem telefona u uredovno vrijeme!