OGLASI PRVA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

26.02. 2023. PRVA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Teofil
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Anđela i Cvetko Kumrić, Marica i Slavko Koščak, Verona i Tomo Gradiček, Štefica, Luka i Stijepan Brkljačić, Slava, Ivan, Kruno i Maja Strelar te Jaga Buden – daju Josip Kumrić i obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Ljubek Ljerka i Stanko, Ferenčina Josip i Terezija te Čehok Izidor i Slavica – daje Natalija Ferenčina

27.02.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Grgur 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Srečko Kolenko te rod. Anđela i Vinko Kolenko – daje obitelj

28.02.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Silvana

 

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vjekoslav Gradiček – daje obitelj

01.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Zoran  08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Marko, Vikica i Rudolf  Peharda-Božić, Danijel Cmuk te Ivica Perković – daje ob. Pehard–Božić i Cmuk

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

02.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Iskra 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec – za duše u Čistilištu

03.03.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Marinko

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Štefica Fogec i ob. Fogec, Stjepan, Vika i Ana Putarek, Ivan Gregur i Andrija Ivančević – daje Josip Fogec

17.00.h. – Jurketinec – križni put

04.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Kazimir 17.00.h. – Maruševec + 1. Marčec Zvonimir, Vjera, Tomo, Ivanić Andrija i Margaret – daju Kristina i Monika

2. Dragutin i Ana Peharda – daje ob. Peharda

3. Čehok Slavko, Draga(ž), Josip i Viktorija, Kraljić Marija i Radić Slavko – daje Nenad Čehok

4. Ob. Šumiga, Boris, Veronika i Ivan, ob. Pižeta, Josip, Marija i Josip – daje ob. Šumiga

5. Tomislav i Bara Hrgar i rod. Hrgar te Katarina Presečki i rod. Presečki – daje ob. Hrgar

6. Ivan, Blaž i Sabina Peharda, Valent, Kata, Ivan, Nada, Anica i Franjo Lopatni – daje ob. Peharda

7.Terezija i Josip Đurkas – daje unuk

8. Minka, Josip i Bernarda Ciglar – daje kći

9. Slavica i Draga(ž) Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec, ob. Stjepana Posavec i ob. Rozalije Hanžek – daje ob. Josipa Vrbanec

10. Josip, Vilko i Zlatica Horbec te ob. Bregović – daje ob. Horbec

11. Josipa(ž), Stjepan, Dragutin i Viktor Milec, Pepa i Josip Plasajec – daje Biserka i ob

12. Mikačić Vladimir i Slavko, Martinčević Slavko, Slava, Veronika, Stjepan i Barbara, Šagi Pavao i Ema – daje ob. Mikačić

13. Zlata Plasajec – daje ob. Plasajec i Starešinić

NAKON MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I PRVOPRIČESNIKE

05.03.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Vedran

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Belcar Andrija, Martinčević – Mikić Ružica i Andrija, Martinić Vera i Andrija Martinčević te Šincek Stjepan i Jaga – daje obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + 1. Gustav, Marija, Ema i Mira Kolenko, Andrija, Anđela, Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Fadiga i Peharda – daje ob. Mikac

2.vlč. Martin Mezak

Misno slavlje nam predslavi i propovijed mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru

NAKON MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE KRIZMANIKA I KRIZMANIKE

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!