NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

12.06. 2022. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Bosiljko
Sv. Mise:07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor Kontrec, Milan, Verona i Franjo Lipovec, Bara i Rok Lončar te Viktor Šenkiš – daje Josipa Kontrec i obitelj

11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Gazdić Stjepan, Ljuba, Martin i Agata, Čempo Zora i Stjepan te Črnila Štefanija i Antun – daje ob. Črnila

2. Zdravko, Dragutin, Anđela(ž) i Marija Kumrić, Dragutin, Štefanija i ob. Banec, ob. Ris, te Ljubica Kundija – daju Marica i djeca s obitelji

3. Stjepan, Dragutin i Dragica Ožinger, Slavko i Marija Gazdić – daje Viktorija

4. Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

5. Slava i Ivan Buhin, Anica Bunić, Slavko i Božena Posavec te ob Posavec – daje Dijana Posavec

6. Stjepan Maruševec, Franjo Hanžek te Josip i Marija Grahovac

7. Sekačić-Matišak Ivan, Borak Slavica i Ferdo, Špoljar Dragica, Cmuk Dragutin te Križnjak Marko – daje Marica Sekačić-Matišak

8. Marija i Juraj Novak – daje obitelj

9. Josip i Ivka Veseljko, Viktorija, Nikola i Franjo Ciglar – daje ob Veseljko

13.06.

Ponedjeljak

(Bi)

Sv. Antun Padovanski 07.00.h. – Maruševec + Nada, Slavko i Tin Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar te Draga i Slavko Kukec – daje ob. Kolar

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Zlatko

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres te Marta Kudeljnjak – daje ob. Makovec Josipa

15.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada Sambolec Stjepan, Ana i Dragutin, Cmuk Josip i Slavko – daje Barbara

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.06.

Četvrtak

(Bi.)

TIJELOVO

Sv. Aurora

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Josip i Bara Korpar, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

2. Pavica i Josip Gregur, ob. Ivke i Alojz Posavec, Agata i Toni Seketin, Marija i Josip Štrlek, ob. Biškup, Horbec, Korpar, Rožman i Fluks – daje ob. Gregur

3. Franjo, Bara, Marija, Mirko i Vikica te Lovro i Pepica Krobot – daje obitelj

4. Nada Vlahović – daje obitelj

Za vrijeme mise bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine djeca koja žele sa laticama neka dođu!

17.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Rajner

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija i Stjepan Kušter, ob. Kušter, Štefica i Vjekoslav Kelemen, Ema, Petar, Andrija i Ivan Gregur te Slavko i Juraj Marčec – daje ob. Gregur Josipa

18.06.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Barnaba

15.00.h. – Maruševec – krštenje

15.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševecc – KUMULATIVNA + 1. Slavko, Marija Stjepan, Stanko, Ivan, Paula i Jagica Kokot, Anka Strbad te Verona i Janko Lazar – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Pernar Stjepan, Josip, Kata i Štefanija, Korpar Vika, Stjepan i Josip, Belcar Alojzije, Ema, Josip i Ana Maltarski, Drago i Dragica Papec te Josip i Barbara Korpar – daje obitelj

3. Kontrec Franjo i Ob. Kontrec – daje obitelj

4.Vladimir Pintarić i Kristina Varga – daje Barbara Pintarić

5. Ob. Dundović, Jurinjak i Cesar – daje obitelj

6. Buden Bara, Peharda Štefa(ž), Jambrešić Mirko i ob. Makovec – daje Božena Korpar

7. Kolenko Tomo i Rozalija te Jakopec Ivan i Zorica – daje sin Vlado

8. Mirko i Štefanija Korpar te Ivanka i Stjepan Hren – daju djeca

9. Dragutin Ivančević – daje ob. Ivančević

10. Ivko Ivan i Štefa(ž), ob. Škarika, Horbec i Novak, Franjo Črnila i ob. Cikač – daje ob. Ivko

19.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Gervazija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

10.00.h. – Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Varaždin Sv. Vid – kapucini – MLADA MISA VLČ. KRUNOSLAVA SAJKO – ĐAKONA IZ IVANCA

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT – bit će u subotu 25.06.2022., nakon hodočašća uputit ćemo se prema Novom Vinodolskom! Oba autobusa su puna! ZBOG PUNO UPITA DO SADA OTVARA SE I TREĆI AUTOBUS TE IDE UKOLIKO SE POPUNI, UKOLIKO SE NE POPUNI ONDA NE IDE I VRAĆA SE NOVAC! IMA JOŠ 38 MJESTA! KUPITI KARTU MOŽETE U UREDOVNO VRIJEME ILI 20. MIN PRIJE MISE U MARUŠEVCU! HVALA

·         U IDUĆIH NEKOLIKO NEDJELJA – BIT ĆE PROMIJENJEN RASPORED SV. MISA ZBOG MLADIH MISA NOVOZAREĐENIH SVEĆENIKA PA VAS MOLIM DA TERMINE PRATITE NA LISTIĆU I INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! HVALA