ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

22.05. 2022. ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Rita
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec  – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje obitelj

23.05.

Ponedjeljak

(Bi)

 

Sv. Krispin

07.00.h. – Maruševec + ob. Hrgarek Čirila

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

24.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Gaudencije 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na čast Majci Božjoj

25.05.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Urban 07.00.h. – Maruševec + Ivan, Jula(ž), Mijo, Marija Mihalina, Antun, Jela, Stjepan, Ana, Dragutin, Ana, Slavko, Kata i Božo(m) Peharda, Štefanija, Rudolf, Tonka, Mijo i Marijan Kolenko – daje Barica Mihalina

07.30.h – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

26.05.

Četvrtak

(Bi.)

 

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO – Sv. Filip

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Bukovec Stjepan, ob. Bukovec, Možanić Ema, Slavko i Marija, Cmuk Ivan i Verona, Kovač Slavica i Viktor, Šipek Franjo i Ana – daje ob. Bukovec

27.05.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Julije

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josip Štrlek – daju unuke

28.05.

Subota

(Bi.)

 

Sv. Vilim

11.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Na čast Srcu Isusovom i Marijinom te Sv. Judi Tadeju

2. Andrija i Anđela Peharda, rod. Ivan i Katarina Špiranec, rod. Stjepan, Anka i Draga Špoljar, Juraj Makovec i rod. Makovec – daje ob. Peharda Dragutina

3. Dragica Možanić, Branko i Anđela Štrlek- daje obitelj

4. Ivan, Marija i Pavao Hanžek – daje obitelj

5. Štefanija, Jaga i Andrija Peharda te Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

6. Gradiček Josip, Jaga, Ivan, Radmila, Milan i Vika, Vajdić Milan i Anđela, Kolarić Ivo, Mato i Dragica te Makovec Marija i Ivan – daje ob. Gradiček Vladimira

7. Korpar Josip i Zora te ob. Korpar – daje Juraj Korpar

29.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Euzebije

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec  – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Stjepan i rod., te ob. Filipek, Franjo Bančić, ob. Sudec, Josip Posavec, ob. Posavec i Brlenić – daje ob Filipek

11.00.h. – Maruševec + Mirko i Andrija Rožman, Ana, Stjepan, Paula(ž) i Josip Cerjan, Josip, Milan, Viktorija, Jaga i Radmila Gradiček – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Matija Lončar., sin Ivana i Jadranke., rođ. 14.01.1987., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 161., Župa Maruševec i Valentina Grudiček., kći Mije i Katarine., rođ. 29.06.1990., u Varaždinu iz Braće Radić 197., Župa Sv. Vid-Varaždin. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 02.08.2022., u Župi sv. Vida u Varaždinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA MARIJU BISTRICU –  pješaka 03.06.2022., u 22.00.h., a autobusima 05.06.2022., u nedjelju na blagdan Duhova. Cijena autobusne karte bit će 65,-kn za puni autobus, kartu možete uplatiti u uredovno vrijeme! Ukoliko se autobus napuni! Još 25 mjesta!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT – bit će u subotu 25.06.2022., nakon hodočašća uputit ćemo se prema Novom Vinodolskom! Cijena autobusne karte bit će 145,-kn za puni autobus, kartu možete uplatiti u uredovno vrijeme! Ukoliko se autobus napuni onda se hodočasti! Još 30 mjesta

·         GMAJNA –udruga za šport i rekreaciju organizira 5. Biciklijadu 28.05.2022., 12.00.h. okupljanje sudionika na igralištu Gmajne u Čalincu uz mjerenje šećera i tlaka u 13.00.h start pucanjem Kum-ova. 20,-kn je kotizacija a dobiva se grah, voda i majica, ruta je dužine 28., kilometara!

·         POETSKO-glazbeni program održat će se u Maruševcu, u velikoj dvorani Srednje škole i Adventističkog visokog teološkog učilišta u nedjelju, 29. svibnja, od 15 do 17 sati. Program je upriličen u okviru projekta Pjesničke škole u prirodi. Uz pjesnike i učenike Glazbene škole, nastupit će i pjevački zbor Kapela Paulina iz Varaždina pod vodstvom maestra Zdenka Kušćera. Ove godine motivi su programa godišnja doba, koja nas mogu nadahnuti na razmišljanje o  pitanjima kako ljepote tako i dobrote, kako radosti postojanja tako i smislu nestajanja i uskrsnuća.  Svi smo pozvani te tko želi može doći!