DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.01. 2022.  DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marcel
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan i verona Posavec-Malok – daje sin Vjekoslav i unuk Božidar

11.00.h. – Maruševec – zahvala za 50.g. braka

17.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Antun Pustinjak 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Vladko, Slavica, Jelena i Mirko Posavec – daje obitelj

18.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Priska 07.00.h. – Maruševec – u zahvalu Sv. Josipu te za zdravlje obitelji

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.01.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Ljiljana

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Slavko i ob. Buden, Silvestar i ob. Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

20.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Fabijan i Sebastijan 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Eva i Stjepan Žlibar, Marija, Gabrijel i Valent Baniček te Katarina i Branko Mesec – daje ob. Franje Žlibar

21.01.

Petak

(Ze.)

Sv. Agneza 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Slavko Peharda, rod., i ob. Ivačić, Tomo Hrgar, Stjepan Kolenko, Biserka Damjanić te ob. Makovec i Peharda – daje ob. Peharda

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

22.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Vinko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA MISA + 1. Josip Canjuga, rod. Canjuga, ob. Šemiga, Vincek, Šaško, Vajdić, Majksner, Letina, Kunić i Banec – daje ob. Vincek

2. Dragica, Stjepan i Mario Vrbanec – daje ob. Vrbanec

3. Ivica i Stjepan Cvrtila, ob. Cvrtila, Dragutin i Dragica Vajdić te ob. Soldić i Punčec

4. Stjepan, Katarina i Ivan Gazdić – daje obitelj

5. Vajdić Ana i Andrija – daju sin i kći

23.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Emercijana

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stanko, Marija i Martina(ž) Košić te Slavko i Bara Klen – daje ob. Klen

11.00.h. – Maruševec + Kristina Varga te Vladimir Pintarić – daje Barbara

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Leon Jurič, sin Mirka i Anice r. Florjanović, rođ. 14.05.1994., u Varaždinu iz Ulica V. Nazora 48.A., Župa Vinica i Danijela Bahun, kći Zorana i Anice r. Pajtak, rođ. 27.09.1995., u Varaždinu iz Koretinec 106.A., Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 26.02.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!