NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

09.01. 2022.  NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – Sv. Hadrijan
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar te Slava i Franjo Šimunić – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + Vilko Mavrek – daje supruga

10.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Agaton 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Fiškuš Radoslav, Vjekoslav i Nada, Bačani Damir, Hanžek Josip, Agata i Franjo – daje ob. Fiškuš

11.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Teodozije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Barbara Žlibar – daje obitelj

12.01.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Ernest

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Dragica, Stjepan i Anka Špoljar i Dragutin Cmuk – daje obitelj

13.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Hilarije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Veronika i Stjepan Žlibar te Marko Danko – daje ob. Žlibar

14.01.

Petak

(Ze.)

Sv. Rajko 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Marinko Martinčević, ob. Virth i Martinčević – daje ob. Martinčević

15.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Mavro 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Draga i Stjepan Bosak – daje sin Davor

2. Draga i Mirko Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

3. Josip, Juraj i Anđela Varga, ob. Šagi, Beli, Črepinko i Mušica – daje ob. Varga

4. Kata i Stjepan Vusić, Dragutin, Roza i Nevenka Hranić, ob. Majer i Boltižar – daje Josipa

5. Veronika, Vladimir i Dragutin Kolenko te Štefanija Obadić – daje Slavica

6. Dombaj Josip, Tomašek Stjepan, ob. Tomašek i Dombaj – daje Zlata Tomašek

7. Šagi Ana – daje suprug s obitelji

8. Štefanija i Slavko Kolenko, ob. Kolenko te Štefanija Obadić – daje Božidar Kolenko

9. Štefica, Viktor, Josip i Ivan Štrlek te Franjo Kretić – daje ob. Štrlek

10. Zahvala za ozdravljenje jedne osobe

16.01.

Nedjelja

(LJu.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcel

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan i verona Posavec-Malok – daje sin Vjekoslav i unuk Božidar

11.00.h. – Maruševec – zahvala za 50.g. braka

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         Završio je blagoslov obitelji te smo ove godine obišli 1419 obitelji! Zahvaljujem na svakom Vašem daru te se prikupilo za našu Župu 143.900,00-kn i 135,-Eura, te ćemo taj novac uložiti da saniramo oštećenja izazvana potresom kao i na ona uređenja koja su potrebna u našoj župnoj crkvi kao i kapelama!

·         AKO se netko želi u ovoj godini pred nama pretplatiti za Glas Koncila -600,-kn ili za MAK -150,-kn neka mi se javi kroz ovaj tjedan ili ako želi otkazati pretplatu a dosad je bio pretplaćen!

·         PROŠLI tjedan zvao me jedan svećenik iz Međimurja te traži stan za jednu osobu, naravno uz plaćanje pa ukoliko ima netko da bi primio osobu na stan uz plaćanje neka mi se javi kroz ovaj tjedan! Da ima kuhinju za korištenje, kupaonu …