TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

31.10. 2021.  TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Volfgang
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + 1. Dalibor Ivko, Marija i Franjo Sever, Ljubica, Gabrijel, Stjepan i Ana Brlenić – daje ob. Ivko

2. Stjepan Škarika – daju roditelji

01.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

SVI SVETI 07.00.h. – Maruševec – Vani ispred ulaza u sakristiju – prilika za Sv. Ispovijed

07.30.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

2. Ob. Krobot, Harjač, Črepinko, Lončar i Geci – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – GROBLJE – PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED

11.00.h. – Maruševec – GROBLJE – KOMULATIVNA + 1. Vlč. Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

2. Dragutin i Božena Kolačko, Marija Štrlek, Verona Posavec, Andrija i Katarina Kračun – daje ob. Kračun

3. Ob. Vrbanec i Buden – daje ob. Vrbanec

4. Ljuba Korpar – daje ob. Mirka Korpar

5. Franjo i Vjekoslav Matijašec, Blažunaj Vinko i Draga(ž) te Marija Makovac – daje Draga Blažunaj

6. Rožman Vilko i Anđela, Ob. Kundija, Podbojec, Cmuk, Štrlek i Korpar – daje Mira Rožman

7. Petar i Kata Jurić-Marijanović, Mato i Pera(ž) Jurić, Viktor i Ema te Vladimir Martinčević – daje ob. Jurić-Marijanović Robert i Štefica

8. Makovac Juraj, rod. Makovac, Cmrečak te ob. Cmrečak – daje Bernarda

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

02.11.

Utorak

(Lju.)

DUŠNI DAN 06.30.h.– Maruševec – Vani ispred ulaza u sakristiju – prilika za Sv. Ispovijed

07.00.h. – Maruševec – Za Duše u Čistilištu

07.30.h. – Maruševec – Na nakanu Sv. Oca

09.00.h. – Druškovec –  Vani ispred ulaza u sakristiju – prilika za Sv. Ispovijed

09.30.h. – Druškovec + 1. Josipa(ž) i Stjepan Rušec – daje sin Darko

2. Martinčević Marija, Slavko, Stjepan i Antun

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U DRUŠKOVCU!

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

03.11.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Silvija

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  + Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daju djeca

04.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Karlo Boromejski 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  +  Pero i Ljuba Ikasović, Damir Sobota, Antun i Dora Stolnik, Andrija, Ana i Tomo Patrčević – daje ob. Patrčević

17.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

05.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Mirko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  + Ob. Buden, Pavleković Ivan, Josip, Pavao i Ljubica – daje Blanka

06.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Leonard 11.30.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Nada Geci – daje sestra Slavica

2. Eva i Josip Kolar – daju kći Vera i unuka Đurđica

3.Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan, Paula(ž) i Jagica Kokot te Verona i Janko Lazar – daje ob. Slavice Vrbanec

4.Novak Stjepan, Lipovec Anka, Podbojec Pavao, Magda i Klara, Herceg Josip, Pintarić Kata i Ruda – daje Štefa(ž) Novak

5. Dragutin, Vilko i Bara Hanžek te Juraj i Agata Zgrebec – daje ob. Hanžek

6. Jakopec Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Štibrić Milica i Vlado, Korpar Josip, Pavleković Ivan, Pavao i Ljuba te Rožman Eva i Stjepan – daje ob. Jakopec Stjepana

7. Fajfarić Ivan, Pofuk Josip, Makovec Emica i Kolar Kristijan  – daje Josip Fajfarić

8. Ivančević Dragutin – daje ob. Ivančević

9. Slavko i Katarina Peharda – daju djeca

10. Ivan i Jaga Cmuk, Ob. Novak, Cmuk i Mežnarek

11. Vrbanec Slavica, Mirko i Josip te Leskovar Marija i Rudolf – daje Verica

12. Danijel Nemec – daje Ivana Nemec

07.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Engelbert

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Snježana, Andrija i Danko Martinčević – daje suprug

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda i ob. Gašparić – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KROZ IDUĆI tjedan vjeronauka nema te djeca umjesto vjeronauka neka dođu na blagdan Svih Svetih na Sv. Misu!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         POČELO JE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA TE SU VEČERNJE SV. MISE U NAŠOJ ŽUPI OD 17.00.H!

·         ZAVRŠEN je okončani obračun za stepenice u župnoj crkvi koje vode prema koru te su radovi završeni! Radove je izvodila tvrtka “TTG“ iz Donje Višnjice a cijena radova je iznosila: 11.054,38-kn te je isti iznos isplaćen prema izvođaču radova!

·         NADALJE OVIH DANA potpisana su 3., vrijedna ugovora za našu Župu Maruševec sa tvrtkom „Mipcro“ iz Ivanca: 1. Postava zatega u Župnoj crkvi Faza 1., u iznosu od 185.841,25-kn. 2.  Postava zatega u Župnoj crkvi Faza 2., u iznosu od 151.897,50-kn. 3. Sanacija stropa župne crkve sa injektiranjem i karbonskim vlaknima u iznosu od 317.696,88-kn! Vrijednost radova sva tri ugovora jest 655.435,63-kn te je polovica iznosa već uplaćena u iznosu od 327.717,82-kn! A završni račun uspostavit će se po konačnom obračunu korištenog materijala kao i izvršenih radova!

·         ŽUPA MARUŠEVEC prošla je na natječaju Ministarstva RRIFEU te smo kroz taj natječaj za sanaciju stropa, potpisali ugovor u vrijednosti od 100.000,00-kn koja ćemo povući za sanaciju stropa župne crkve!

·         RADOVI na postavljanju zatega kao i sanaciji stropa počet će od ovog tjedna pa molim za razumijevanje te bi trebali završiti prije Božića uz Božju pomoć!

·         POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se na Svi Svete i Dušni Dan moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca

·         BLAGOSLOV grobova Vaših najmilijih bit će po završetku Sv. Mise. Pomolit ćemo se kod glavnog križa i blagosloviti groblje, a onda pojedinačno grobove. Prolazit ću po groblju pa me pozovite!