TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

24.10. 2021.  TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA –  Sv. Proklo
Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – Na nakanu jedne obitelji te za ozdravljenje bolesne osobe

MISIJSKA NEDJELJA – milodari koji se prikupe idu za potrebe misija!

25.10.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Krizant 16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač i ob. Popijač – daje supruga

26.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Lucijan 16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Copak Stjepan, Korpar Terezija i Juraj – daje Spomenka Copak

27.10.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Sabina

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Mirjana Šagi, Ivanka i Stjepan Mudri te Juraj Šagi – daju suprug Vladimir i djeca

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

28.10.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Šimun i Juda Tadej 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Juraj Rogina te ob. Rogina, Cesar i Milovec

29.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Časlav 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Rod. Vika i Andrija Kolar te ob. Kolar – daje kći

30.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Marcijan 15.00.h. – Maruševec – krštenje

15.30.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA MISA + 1. Vincek Tomo i Marica te Antun i Julika – daje kći Božica

2. Juraj, Mirko i Marija Novak, Dragutin, Barica i Ana Zrinski, Ivan i Anđela Zgrebec, Slavko i Vika Horbec, Valent i Monika Bregović te Dragutin Možanić

31.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Volfogang

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + 1. Dalibor Ivko, Marija i Franjo Sever, Ljubica, Gabrijel, Stjepan i Ana Brlenić – daje ob. Ivko

2. Stjepan Škarika – daju roditelji

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         HVALA SVIMA koji ste se odazvali na sakupljanje namirnica za Caritasovu kuhinju, volonterima Caritasa naše Župe kao i obiteljima Kundija i Deduš koji su svojim kombijima isti dan i hranu prevezli u Caritasovo skladište!

·         OD SUBOTE SV. MISE SU U 17.00.H. ZBOG POMICANJA KAZALJKE NA SATU!