DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

17.10. 2021.  DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Vatroslav
07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan Posavec-Malok i Štefica Flis – daju supruga Marija i kći Vera

11.00.h. – Maruševec + Marko, Draga(ž), Slavko, Dragutin, Čedomir, Drago, Siniša i Nevenka Klepač, te ob. Klapač i Stolnik – daje obitelj

12.30.h. – Maruševec – krštenje

18.10.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Luka 16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike 3.d.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec + Bojan Bregović

19.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Izak 16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.a.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Grgurić Krešimir, ob. Hanžek, Jeronim, Ljubica, Slavko, Ivan i Josip te Štefičar Petar, Marija i Stjepan – daje ob. Grgurić

20.10.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Adelina

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA KUHINJU CARITASA VARAŽDINSKE BISKUPIJE – PUČKU KUHINJU

14.00.h. – 16.00.h. – Jurketinec „ Društveni dom“

15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište

15.00.h. – 16.00.h. – Druškovec – kod vjeronaučne dvorane

ISTI DAN NAMIRNICE SE PREVOZE U CARITASOVO SKLADIŠTE!

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.b.

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Dalibor Ivko, Stjepan, Mirko, Štefanija, Julijus, Ivan, Franjo, Andrija i Rezika Šincek – daje ob. Brlenić

21.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Uršula 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Anđela i Andrija Rožman – daju sin i kći

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

22.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Filip 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike.c.

19.30.h. – Maruševec – polazak autobusa za Međugorje

23.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Teoderet Župnika nema!
24.10.

Nedjelja

(Ze.)

MISIJSKA NEDJELJA

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Proklo

Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – Na nakanu jedne obitelji te za ozdravljenje bolesne osobe

MISIJSKA NEDJELJA – milodari koji se prikupe idu za potrebe misija!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         VJERONAUK za prvopričesnike je prema rasporedu na listiću, molim da djeca donesu popunjene pristupnice kao i potpisanu izjavu!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         DOZVOLA za izradu stepenica od Konzervatorskog odjela u Varaždinu je stigla te smo evo stepenice zabetonirali!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU – bit će u srijedu kako piše na listiću te sa zahvaljujem svima koji ćete pomoći te na taj način gladnoga nahramiti!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE U MEĐUGORJE 22-24.10.2021: 22.10.21. POLAZAK U 19.30.H NA PARKIRALIŠTU ISPRED CRKVE U MARUŠEVCU! VOŽNJA AUTOCESTOM GRANIČNI PRIJELAZ „BIJAČA“ TE DOLAZAK U MEĐUGORJE OKO 06 SATI. KRATKO ZAUSTAVLJANJE KOD KIPA (KOD CRKVE) I VOŽNJA DO BRDA KRIŽEVAC NA KRIŽNI PUT. NAKON KRIŽNOG PUTA VOŽNJA DO BRDA UKAZANJA. OKO 13 SATI VOŽNJA DO PANSIONA KOD GOSP. ČILIĆ BRANKA NA SMJEŠTAJ. RUČAK OKO 14 ILI 15 SATI PREMA DOGOVORU S GRUPOM. SLOBODNO VRIJEME DO 18 SATI KAD U CRKVI POČINJU POBOŽNOSTI NAKON TOGA SPAVANJE! 24.10.21. DORUČAK U 07.00.H., ODLAZAK NA MISU U 08 00 SATI,SLOBODNO VRIJEME ZA KAVU I OKO 10 SATI POVRATAK ZA HR. U SLUČAJU LIJEPOG VREMENA ODLAZAK DO MAKARSKE – KUPANJE 2 SATA, POSJET VEPRICU SVETIŠTE I NAKON TOGA POVRATAK KUĆI AUTOCESTOM DO CCA 23 SATA. U SLUČAJU LOŠEG VREMENA POVRATAK STAROM CESTOM DO SINJA POSJET CRKVI GOSPE SINJSKE PA PREKO KNINA UDBINE KORENICE ZA VARAŽDIN. ZA VRIJEME PUTOVANJA, ZA PRIJELAZ DŽAVNE GRANICE POTREBNA JE VAŽEČA OSOBNA ISKAZNICA, ILI PUTOVNICA. POŽELJNO I OBAVEZNO JE IMATI COVID PUTOVNICU,ODNOSNO POTVRDU O CIJEPLJENJU, ODNOSNO POTVRDU O PREBOLJENJU COVIDA. AKO NETKO NEMA NIŠTA OD NAVEDENOG, MORA SE TESTIRATI U MEĐUGORJU 130 KN SE PLAĆA! U MEĐUGORJU

SE MOŽE PLAĆATI I U KUNAMA!