DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.08. 2021.  DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – SVETKOVINA UZNESENJA BL.DJ. MARIJE – VELIKA GOSPA – Sv. Marija
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. Maruševec + 1. Slavko, Čedomir, Dragutin i Drago i ob. Klepač, Međeral, Vučković te Vlado Šac – daje ob. Međeral

2. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i Sv. Roku, Ciril i Kata Posavec, rod. Posavec, Josip Pintarić rod. Pintarić te vlč. Martin Mezak

2. Tomo, Ema i Andrija Patrčević te Martin Slivar – daje obitelj

3. Andrija i Kata Benkus, rod. Benkus, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje ob. Benkus

4. Kokotec – Lovrek Josipa(ž) i Branimir, Martinčević-Smodek Štefanija i Tomo

5. Ivan i Anka Belcar, Tereza Kokotec, Andrija i Snježana Martinčević te Barica Vršić – daje Marija

6. Vesna Hanžek, Jaga, Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Mijo i Kata Pintarić te Anđela i Julijus Hanžek – daje Draga

7. Juraj, Margareta, Mijo i Vinko Rogina

8. Cerjan Matija – daje ob. Cerjan

9. Martin, Josipa(ž) i Josip, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija, Zita, Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona i Darko Belcar te Vera Martinić – daje ob. Belcar

10. Dalibor Ivko, Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daje ob. Lončar

11. Ana i Andrija Vajdić, Ob. Kokotec-Lovrek i ob. Barlafa – daje ob. Lončar

16.08.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Rok 08.00.h. – Druškovec – župna misa

11.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Barica, Dragutin i Andrija, Slavko i Nada Herceg, Stjepan Kušter, Helena Blaži, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stanko, Marija i Stjepan Ivančević – daje Darko

2. Martinčević Vinko, Anka, Ivan i Stjepan, Belcar Zvonko, Stjepan, Anka i Ivan, Kraš Franjo, Rozika i Stjepan, Mikulan Josip, Ljubica i Dino, Kolar Katarina i Martin, Petak Stanko, Ciglar Verona i Pavao, Kozina Radomir i Zvonko

3. Belcar Franjo, Kata i Andrija, Martinčević Ema i Rok, Šipek Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip te Škrinjar Jelica i Ivan

4. Zahvala Sv. Roku na pomoć obitelji

5. Franjo Posavec,  i roditelji

6. Đurđica, Stjepan, Agata i Dragutin Lazni, Rok, Slava i Anđela Šincek – daje suprug sa obitelji

7. Martinčević Zvonko, Marija, Marko i Viktorija, Slavka(Ž), Vilim i Gabrijela te Mirjana Veseljak te Atanas i Pavlina Trajkovski – daje ob Martin

Središnje misno slavlje u 11.00.h., nam predslavi i propovijeda vlč. Damir Slamek župnik iz Novog Virja!

Pjevanje na misnim slavljima predvodi gđa. Marijana Gašparić sa „Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca“ i sa „Zborom odraslih iz Maruševca“  g. Kristijana Cesar sa „Zborom mladih iz Maruševca“  gđa. Nadica Martinčević sa pjevačima iz Druškovca! A na sam blagdan Sv. Roka pjevat će i pjevači iz Novog Virja! Nakon misnog slavlja kao i svake godine naši kuburaši „KUM –ovi“ pucat će iz kubura te na taj način obilježiti blagdan Sv. Roka!

17.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Liberat 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marčec Vjera i Zvonimir – daju Kristina i Monika

18.08.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Jelena

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Andrija, Antun i Stanka(ž), Mihalić, Josip Novoselec, Dragan i Magdalena Deduš, rod., i braća Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko i Žlibar – daje Ljiljana

19.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Timotej 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Terezija i Slavko Kresonja – daje Marija Buhin

20.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Bernard 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo Gašparić te ob. Gašparić i Galić – daje Biserka Gašparić

21.08.

Subota

(Bi.)

Sv. Pio X. 11.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Blaž Čavar, Milka Košćak, Katarina Božić – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Marija i Josip Đurasek – daju sin i obitelj

3. Štefica i Slavko Makovec, ob. Makovec, Posavec, Tomašek, Podbojec, Deduš, Šalomon i Vrbanec te Josipa(ž) Serini – daje Marija Podbojec

4. Dragutin, Anđela(ž), Martin, Đurđica, Josip i Jela Šimek  – daje Katica Tomašek

5. Branimir i Vika Kumrić, Ivan i Ana Pintarić, Ljubica i Stjepan Korpar, ob. Orsag, Barica Gonzi te Marija i Željko Rogina – daje ob. Juraja Kumrić

6. Josip i Željko Vesenjak, Andrija i Ema Peharda, Ivica Varga te Slavica i Stjepan Rudec, Stanko, Jaga i Ivan Herceg – daje Marija Vesenjak

7. Josip i Stanka Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Lončar, Žiher, Jambrešić, Pajtak i Špoljar – daje Barica Šimek

8. Na zahvalu M.B.Bistričkoj za ozdravljenje jedne osobe

9. Radić Milka i Vinko, Leovec Vinko i Anđe, Štrkalj Nevenka, Belonđija Juro i Anica – daje Mato

10. Tomo Kraljić, roditelji i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

11. Slavko, Stanko i Ema Kukec, Nikola Dombaj, Stanko, Milka, Slavko i Nada Kretić, Andrija, Ema i Franjo Plasajec te Tomo Dragarić – daje ob. Kukec

22.08.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vladislav

Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Slava, Franjo i Juraj Šimunić, Juraj Korpar i Doroteja Tomašek – daje Viktorija

11.00.h. Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         SAKRAMENAT SV ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Tomica Škriljevečki, sin Zlatka i Marije r. Ivko., rođ. 10.07.1987., u Varaždinu,  iz Vladimira Nazora 26., Varaždin, Župa Sv. Nikole – Varaždin  i Marija Hranić,  kći Ivana i Slavice r. Malčec., rođ. 11.08.1989., u Varaždinu iz Koretinec 94, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 28.08.2021. u Župi Sv. Nikole u Varaždinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Dean Tolić, sin Zorana Janković i Ljiljane Tolić., rođ. 29.09.1988., u Zagrebu, iz Hrvatskih branitelja 4.C, Varaždin,  Župa Sv. Nikole – Varaždin  i Matea Cerjan,  kći Vinka Cerjan i Snježane r. Gnezda., rođ. 14.08.1987., u Zagrebu iz Biljevec 76, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 10.09.2021.  u Župi Sv. Nikole u Varaždinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Karlo Dekan, sin Dragana i Zvjezdane r. Kontent., rođ. 08.02.1997., u Zaboku iz Hum Zabočki 63, Župa Donja Stubica i Andreja Šagi, kći Andrije i Marice r. Brežnjak., 21.04.1995., u Varaždinu iz Brodarevec 63, Župa Maruševec!  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 17.09.2021.  u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bilo bi 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte bit će 120,-kn autobus je pun!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Otvorit ću i drugi autobus te ukoliko se napuni onda će ići ukoliko ne vratiti ću Vam novac!

2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, većera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!