DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

08.08. 2021.  DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Dominik
Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula(ž) Cerjan te Marija i Ivica Kolenko, Mirko Rožman te Ob. Gradiček  – daje ob. Kišić

11.00.h. Maruševec + Kontrec Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor, Lipovec  Milan, Verona i Franjo, Lončar Bara i Rok te  Šenkiš Viktor – daje Josipa Kontrec

09.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Terezija Benedikta od Križa 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Dragica, Slavko i Miro Matijašec, Ob. Matijašec, Šalamun te Josip Malčec

10.08.

Utorak

(Cr.)

Sv. Lovro 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Eva, Franjo te Vika i Marko Bahun – daje obitelj

11.08.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Klara

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Franjo Herceg i Veronika Pintarić – daje ob. Herceg

12.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Franciska 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + rod. Terezija i Vladimir Kolar – daje obitelj

13.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Poncijan 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Druškovec + 1. Kolarić Ivan, Rušec Verona i Milan te Kolarić Mato i Dragica – daje Jadranka

2. Vrbec Ivan, Ob. Špernjak, Đurđica Suljić, Stjepan Ernoić – daje Ivan

3. Stjepan Petrinjak, Slavko i Draga Herceg te rod. Herceg – daje Vikica

14.08.

Subota

(Cr.)

Sv. Maximilijan Kolbe 13.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – vjenčanje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Ob. Martinčević, Stanko, Josipa(ž), Ivica, Andrija i Slavko, ob. Kokotec, Milka, Alojz, Josip, Ana, Dragutin i Stjepan te ob. Belcar, Bara, Stanko i Stjepan – daje Slava Martinčević

2. Vinko i Roza Šagi, Ivan, Cvetko i Ana Peharda te Rajko Vukičević – daje Štefica Peharda

3. Bubnjar Andrija i Dragutin, Brlenić Stjepan i Ana, te Ivko Dalibor – daje Karolina

4. Bojana (ž), Dragutin i Bara Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec – daje ob. Kovačić

15.08.

Nedjelja

(Bi.)

 

SVETKOVINA UZNESENJA BL.DJEVICE MARIJE

VELKA GOSPA

Sv. Marija

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. Maruševec + 1. Slavko, Čedomir, Dragutin i Drago i ob. Klepač, Međeral, Vučković te Vlado Šac – daje ob. Međeral

2. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i Sv. Roku, Ciril i Kata Posavec, rod. Posavec, Josip Pintarić rod. Pintarić te vlč. Martin Mezak

2. Tomo, Ema i Andrija Patrčević te Martin Slivar – daje obitelj

3. Andrija i Kata Benkus, rod. Benkus, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje ob. Benkus

4. Kokotec – Lovrek Josipa(ž) i Branimir, Martinčević-Smodek Štefanija i Tomo

5. Ivan i Anka Belcar, Tereza Kokotec, Andrija i Snježana Martinčević te Barica Vršić – daje Marija

6. Vesna Hanžek, Jaga, Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Mijo i Kata Pintarić te Anđela i Julijus Hanžek – daje Draga

7. Juraj, Margareta, Mijo i Vinko Rogina

8. Cerjan Matija – daje ob. Cerjan

9. Martin, Josipa(ž) i Josip, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija, Zita, Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona i Darko Belcar te Vera Martinić – daje ob. Belcar

10. Dalibor Ivko, Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daje ob. Lončar

11. Ana i Andrija Vajdić, Ob. Kokotec-Lovrek i ob. Barlafa – daje ob. Lončar

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bilo bi 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte bit će 120,-kn ako autobus bude pun!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, većera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

·         Proštenja Sv. Roka u Druškovcu –  na blagdan Sv. Roka misna slavlja su u 08.00.h i 11.00.h! Pola sata prije sv. Misa trodnevnice imat ćete priliku za sv.  Ispovijed, a za blagdan Velike Gospe sat vremena prije!

·          Terapijska zajednica „Moji dani“ iz Đurmanca je sa nama i nakon sv. Misa ponuditi će Vam svojih ruku djelo koje ćete moći uzeti uz dobrovoljni prilog!