NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

10.01.2021. NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG  – Sv. Agaton
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Franciska i Dragutin Možanić, Stjepan i Kata Grahek te Jura Novak – daje Vilko

2. Ana Šagi – daje suprug sa obitelji

3. Mirko, Matija i Stanka(ž) Bahun te Josip i Josipa Plasajec – daje ob. Bahun

4. Vajdić Ana i Andrija, i ob. Vajdić – daje Ivan i sestra Marija

11.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Teodozije 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

12.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Bernard 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Andrija, Slava i Jakov Osterman – daje Tomislav Osterman

13.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Hilarije 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Radoslav, Vjekoslav i Nada Fiškuš, Josip, Agata i Franjo Hanžek te Damir Bačani – daje ob. Fiškuš

14.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Srećko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Anastazija

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Kata, Mladen, Ljuba i Jakob Kretić – daje obitelj

16.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Marcel 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.01.

Nedjelja

(Ze.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1.Zvonko, Marino(M), Franjo i Josipa(ž) Martinčević-Mikić – daje obitelj

2. Danko Martinčević – daje obitelj

3. Stjepan Belcar – daje obitelj

4. Nada(ž) i Ivan, Ljubica(ž), Jurica i rod. Herceg, Marija(ž) i Stjepan Buhin te Ljuba(ž) i Božidar Šimek

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Anđela i Juraj Varga, Ema Šagi, Ljubica Mušica, ob. Beli i Črepinko – daje ob. Varga

2. Draga(ž) i Mirko Možanić. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

3. Na nakanu zdravlja jedne obitelji

4. Slava, Stanko, Antun, Dora, Draž i Ema Patrčević, Ljubica i Nikola Jergović, Damir i Ivan Sobota, Julijana Matasović te Stevo i Anka Simić – daje ob. Patrčević

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         Danas na nedjelju, 10. siječnja 2021. godine, kad slavimo blagdan Krštenja Gospodnjeg, milostinja i  svi novčani darovi koji se u tu svrhu daruju toga, ali i svih prethodnih dana, neka se prilože navedenoj kolekti za stradale u potresu.

·         ISTO TAKO TKO ŽELI MOŽE DAROVATI NOVAC ZA STRADALE U POTRESU MOŽE TO UČINITI NA RAČUN HRVATSKI CARITAS, KSAVERSKA CESTA 12A, ZAGREB KOD PBZ (PRIVREDNA BANKA ZAGREB) IBAN: HR0523400091100080340, POZIV NA BROJ 12 20 Ili pozivom na donacijski telefon: 060 90 10 (6,25 KN PO POZIVU – PDV UKLJUČEN)