DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – OGLASI – MARUŠEVEC

03.01.2021. DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – Sv. Cvijeta
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Vilko Mavrek – daje supruga

2. Kristina i Vladimir Kos-Harjač te Veronika Cerjan – daju djeca i ob. Kovaček

3. Marija Kolenko – daje Josip Kolenko

4. Špac Marko, Marijan i Ratimir, Vlahović Filip i Sofija, Županić Josip, Dragutin, Mirko i Tereza, Križek Agata i Josip, Hranj Zvonko, Franjo, Anđela, Barbara, Jakob, Ankica, Barica i Matija – daje ob. Hranj

04.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Emanuel 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

05.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Miljenko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

06.01.

Srijeda

(Bi.)

BOGOJAVLJANJE

SV. TRI KRALJA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Štefica, Viktor, Josip i Ivana Štrlek te Franjo Kretić – daje ob. Štrlek

2. Stjepan Ožinger – daju supruga i djeca

3. Na nakanu jedne obitelji te zahvala za zdravlje

Za vrijeme mise bit će blagoslov vode! Prema propisanim epidemiološkim mjerama!

07.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Rajko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

08.01.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Bogoljub

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Hadrijan 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

10.01.

Nedjelja

(Bi.)

BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODNJEG 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Franciska i Dragutin Možanić, Stjepan i Kata Grahek te Jura Novak – daje Vilko

2. Ana Šagi – daje suprug sa obitelji

3. Mirko, Matija i Stanka(ž) Bahun te Josip i Josipa Plasajec – daje ob. Bahun

4. Vajdić Ana i Andrija, i ob. Vajdić – daje Ivan i sestra Marija

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         PREMA MATICAMA ŽUPE 2019 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 14 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 58 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA – 54 OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 45, MUŠKIH 22, ŽENSKIH 23, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 89, MUŠKIH 40, ŽENSKIH 49, OSOBA

DAKLE GODINU 2019, ZAVRŠILI SMO SA MINUSOM OD 44, OSOBA

PREMA MATICAMA ŽUPE PROTEKLA 2020 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 12 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 67 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA – 52

OSOBE

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 57, MUŠKIH 27, ŽENSKIH 30, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 93, MUŠKIH 52, ŽENSKIH 41, OSOBA

DAKLE GODINU 2020, ZAVRŠAVAMO SA MINUSOM OD 36, OSOBA

·         ŽUPNA CRKVA oštećena je kod nedavnog potresa u utorak 29.12., pao je komad žbuke na koru te su se proširile već postojeće pukotine! U srijedu je crkvu pregledao statičar g. Nikola Šebrek, koji je ustanovio da je crkva sigurna, ali i preporučio sanaciju stropa iznad kora karbonskim vlaknima, jer će se s vremenom oštećenja povećavati! Nastojat ću ovih dana kontaktirati tvrtke koje se bave takvim sanacijama da vidimo što točno treba učiniti te ću Vas o tome izvijestiti!

·         ŽUPA MARUŠEVEC uključila se u prikupljanje pomoći za stradale u potresu! Te smo kupili i predali hranu u obliku konzervi i čokolina u vrijednosti od 2000,00-kn na mjesto prikupljanja u Općini Maruševec! Isto tako u srijedu 1500,00-kn uplatili smo na račun Crvenog križa i 1500,00-kn na račun grada Siska za pomoć stradalima u potresu! Sigurno da ćemo se uključivati i dalje!

·         U nedjelju, 10. siječnja 2021. godine, na blagdan Krštenja Gospodnjeg, milostinja i  svi novčani darovi koji se u tu svrhu daruju toga, ali i svih prethodnih dana, neka se prilože navedenoj kolekti za stradale u potresu.

·         ISTO TAKO TKO ŽELI MOŽE DRIVATI NOVAC NA RAČUN HRVATSKI CARITAS, KSAVERSKA CESTA 12A, ZAGREB KOD PBZ (PRIVREDNA BANKA ZAGREB) IBAN: HR0523400091100080340, POZIV NA BROJ 12 20 Ili pozivom na donacijski telefon: 060 90 10 (6,25 KN PO POZIVU – PDV UKLJUČEN)