ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

20.12.2020. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Eugen
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+ 1. Martinčević Zvonko i Marija, Marko i Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

2. vlč. Martin Mezak,ReljaBašić,Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić,Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela(ž), Vjekoslav, Agata i Andrija Petak,Magdalena i Mato Dolenec, Vlado Posavec te Ana i Marko Plahtarić

3. Slavko i Bara(ž) Fodrek te Barica(ž) Vršić

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Barbara i Andro Vincek te Katarina i Marko Korpar – daje Marija

2. EmicaČehok – daje suprug Josip

3. Stjepan Copak te Juraj i Terezija Korpar – daje Spomenka Copak

4. Marija, Pavao i Mladen Makovec -Diak – daje unuka Nataša

21.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

 

Sv. Severin

06.00.h. – Maruševec + Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Vinko i ob. Cerjan, Jana, Slavko i ob. Husnjak, Ines Žganec te Zdravko Rožmarić – daje Josipa Nemec

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

22.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Flavijan 06.00.h. – Maruševec + Tomo, Verona i Marija Jakopec te Stanko, Mirko i Ema Hrgarek – daje ob. Jakopec

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

23.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Servul 06.00.h. – Maruševec + Slavko, Ivka i Stjepan Gašparić, Juraj, Zora i Nada Mendaš, Ob. Marka Gašparić – daje Draga

2. Hanžek Petar i Vika, Drvarić Jakob i Agata – daje Josip Hanžek

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

24.12.

Četvrtak

(Lju.)

BADNJAK

Sv. Adam i Eva

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – za Duše u Čistilištu

20.00.h. – Maruševec + za jednog profesora – daje majka

25.12.

Petak

(Bi.)

BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODNJE

Sv. Božica

06.30.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

09.30.h. – Maruševec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Franjo, Mirko i Vika Hainž, Marija i Adam Marčec, Stjepan Martinčević te Ivan Ivko – daje ob. Hainž

26.12.

Subota

(Cr.)

Sv. Stjepan 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Ljubek – daje kćer Jadranka

2. Stjepan Korpar – daju Supruga Marica i djeca

3. Stjepan Vincek – daju supruga i djeca

4. Stjepan i rod. Cmuk – daje Katarina

5. Stjepan Šestanj-Perić – daje obitelj

6.Stjepan, Marija i Slavko Martinčević te Stjepan Žlibar – daje Nataša Žlibar

7. Štefanija, Slavko i Juraj Korpar – daje Viktorija

27.12.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA

SVETE OBITELJI

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1.Josip, Rudolf i Ema Pižeta, Josip i Josipa Kasun, Anka i Pavao Kostanjevac, Ljubica Uranić te Josip Borak – daje Marina

2. Miroslav Štrlek – daju supruga i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 IZNIMNO POLNOĆKA I BOŽIĆ 40 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         ZAHVALJUJEM „KUM“ – ovima koji su nam kao i svake godine okitili jelke oko crkve!

·         OVIH dana kupljen je crveni tepison kojim ćemo presvuć podove svetištai župne crkve Sv. Jurja kao i kapeli Sv. Roka i Presv. Trojstva! Te je kupljena i nova tepih staza za župnu crkvu! Sveukupno materijal je koštao 15.019,-kn, dok ću Vas o cijeni postavljanja izvijestiti kasnije!

·         HVALA „HORTIKULTURI PEHRDA „ – koja nam je srušila osušeni bor pokraj župne crkve!

·         HVALA obitelji Rožman Ivana iz Cerja koja nam je darovala boriće za crkve!

·         HVALA SVIMA koji ste se ovih dana sjetili župnika te ga darivali mesom, kolačima i svime ostalim!

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!