TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

13.12.2020. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Lucija – NEDJELJA CARITASA
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Slavko, Petar i Kristina Martinčević – daje Anica Vincek

2. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje Blaženka

3. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

4. Andrija, Stanka(ž) i Antun Miholić, Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

5. Ivan Vincek – daje supruga

6. Marko i ob. Jambrešić, Stanka(ž), Josip i ob. Buden i Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje obitelj

7. Rajner Slavica – daju Dragutin Rajner i djeca

8. Ivan Korpar – daje sin Anđelko

14.12.

Ponedjeljak

(Bi.)

 

Sv. Ivan od Križa

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.00.h. – Ispovijed starih, bolesnih i nemoćnih po kućama

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

15.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Darija 06.00.h. – Maruševec + Marijan i Marija Peharda, Antun i Josipa(ž) Boltek te Andrija i Katarina Strelec

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

16.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Zorka 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

17.12.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Lazar 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

18.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Dražen 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

19.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Benjamin 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Maruševec – krštenje

20.12.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Eugen

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec+ 1. Martinčević Zvonko i Marija, Marko i Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

2. vlč. Martin Mezak,ReljaBašić,Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić,Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela(ž), Vjekoslav, Agata i Andrija Petak,Magdalena i Mato Dolenec, Vlado Posavec te Ana i Marko Plahtarić

3. Slavko i Bara(ž) Fodrek te Barica(ž) Vršić

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Barbara i Andro Vincek te Katarina i Marko Korpar – daje Marija

2. EmicaČehok – daje suprug Josip

3. Stjepan Copak te Juraj i Terezija Korpar – daje Spomenka Copak

4. Marija, Pavao i Mladen Makovec -Diak – daje unuka Nataša

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         MISE ZORNICE svaki jutro u 06.00.h. Pripremamo se za Božić! Prije i poslije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani oko crkve kao i svaki dan vani na parkiralištu od 16.00.h! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine te će se sakramenti održavati ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli! Mise će se zapisivati kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti još danas nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn