DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

20.09.2020. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Andrijana
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora, Juraj i Stjepan Bahun, Ema i Izidor Štrlek, Bregović Josipa(ž) te Cmuk Kata – daje Anđela Bahun

2. Martinčević Stjepan,  Marčec Adam  i Marija, Hainž Franjo, Mirko i Vika te Čehok Marko, Cirila(ž) i Stjepan  – daje ob. Martinčević

3. Vladimir Novak i ob. Novak, Ereiz i Mašić – daje Katica

4. Josip, Tomo, Slava, Vlado, Juraj, Kata i Mato Lončar – daje ob. Mirka Lončar

5. Na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

21.09.

Ponedjeljak

(Cr..)

 

Sv. Matej – apostol

07.00.h. – Maruševec + Katarina i Ivan Korpar-Japek – daje Jelena Vurušić

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

 

22.09.

Utorak

(Ze.)

Sv. Oton 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.09.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Pio 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

24.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Anatolij 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  – na nakanu

25.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Zlata 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Jurica i Stjepan Masten – daje Terezija i obitelj

26.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Kuzma

KVATRE

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruuševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenje

27.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

– Sv. Vincent

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Habrka Slavko, Blaž i Justina, Bukovec Josip, Katarina i Vesna te Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

2. Jug Josip – daje obitelj

3. Ob. Kovačić, Peharda i Mikac te Stjepan Štrlek

4. Grandić-Vitasović Mirjana i Boris i ob. Grandić, Trani Đina i Silvano te Grandić Katica  i Ivan – daje Vesna Rajšić

5. Emilija(ž),  Mirko i Marija Cupar – daju sestre Slavica i Marica

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN TE KADA SE CRKVA POPUNI MOĆI ĆETE PRISUSTVOVATI MISNOM SLAVLJU NA OTVORENOM!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS DA POŠTUJETE MJERE, NE ULAZEĆI U RASPRAVE DALI SU OPRAVDANE ILI NE, NEGO POŠTUJMO ZAKON DA SE NE NAĐEMO U NEUGODNOJ SITUACIJI KAO ŽUPA MARUŠEVEC! HVALA!