PRVA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

01.03.2020. PRVA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Zoran
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan, Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Ivančević  Ljuba(ž) i Marko, Ivanka(ž) Merz, Martinčević Vlado i Rok

10.00.h. – Maruševec – Križni put – predvode bračni parovi naše župe

11.00.h. – Maruševec + 1. Franjo, Josip i Jaga Hanžek, Branko Mesec – daje ob. Hanžek

2. Ivan Koren – daje supruga Štefanija

3. Martin Mezak

Odmah iza mise bit će roditeljski sastanak za prvopričesnike!

02.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Ines 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Marijan i Tomo te Stanko i Cirila(ž) Kolar – daje Marija

 

03.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Marin 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Stjepan i Slavko Martinčević te Makovec Pavao i Mladen – daje Dragica Martinčević

04.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Miro 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zvonimir i Vjera Marčec – daju Kristina i Monika

05.03.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Vedran 16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.30.h. – 18.30.h. – župnik je u uredu

06.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Viktor

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + 1. Mladen Marčec, Vika i Ivan Blažunaj – daje supruga s djecom

2. Na čast i zahvalu Božanskom Milosrđu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Jurketinec – križni put

07.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Eugen 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

08.03.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA –

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.00.h. – Maruševec – Križni put – predvode bračni parovi naše župe

11.00.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika i Štefica Mikac – daje ob. Mikac

2. Kristijan, Marko, Barbara, Valent i Paula(ž) Kolar te Juraj Eršegović – daje Vladimir Kolar

3. Šumiga Boris, Veronika i Ivan te ob. Pižeta – daje Božica

4. Juraj i Katarina Gašparić – daju ob. Gašparić i Kolarek

5. Peharda Dragutin – daje supruga

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       CARITASOVE KUTIJICE su ispred oltara, tko želi može se kroz korizmu odreći nečega te na taj način pomoći bližnjima! Kutijice će se prikupljati na cvjetnu nedjelju!