SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.02.2020. SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Romana
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Vjekoslava i Ivan Kunić te Draga(ž), Lončar Barbara, Brlenić Ana i Evačić Ivan – daje ob. Havaić

11.00.h. – Maruševec + 1. Marica, Ivan i Tomica Jambrešić te Dragutin i Vika – daje Anica Vincek

2. Kata Jurić – Marijanović te ob. Jurić-Marijanović – daje Petar Jurić

3. Marija i Stjepan te Josip Gašparić – daje Rade Gašparić i obitelj

4. Stolnik Zora i Viktor, Grilek Matilda, Stjepan i Mirko te Štefanec Jela i Blaž – daje ob. Stolnik

5. Vlč. Dragutin Bubnjar, Brlenić Ana i Stjepan   – daje Karolina

Odmah iza mise bit će roditeljski sastanak za krizmanike!

24.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Montan

16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Korpar Branko, Juraj i Draga(ž) – daje obitelj Korpar

18.00.h. – Maruševec – susret caritasa župe

25.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Berislav 16.00 -17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Pavao Žlibar – daje supruga Katarina

26.02.

Srijeda

(Lju.)

ČISTA SRIJEDA

PEPELNICA

Sv. Sandra

08.00.h – 09.00.h – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

Za vrijeme Sv. Mise bit će obred pepeljenja i započinjemo svoj hod kroz Korizmu! Obvezni post i nemrs! Prvopričesnici i krizmanici obvezni doći na Sv. Misu!

27.02.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Tugomil 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + župnik Martin Mezak

28.02.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Vikica

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Andreja Geci – daju roditelji

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Jurketinec – križni put

29.02.

Subota

(Lju.)

Sv. Osvald 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec – krštenje

01.03.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA KORIZMENA NEDJELJA –

Sv. Zoran

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan, Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Ivančević  Ljuba(ž) i Marko, Ivanka(ž) Merz, Martinčević Vlado i Rok

10.00.h. – Maruševec – Križni put – predvode bračni parovi naše župe

11.00.h. – Maruševec – na nakanu

Odmah iza mise bit će roditeljski sastanak za prvopričesnike!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       CARITASOVE KUTIJICE će u srijedu i prvu korizmenu nedjelju biti ispred oltara, tko želi može se kroz korizmu odreći nečega i na taj način pomoći bližnjima! Kutijice će se prikupljati na cvjetnu nedjelju!