DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.01.2020. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ljiljana
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Hranić Stjepan, Barbara, Adam, Gajšek Ivan i Magdalena, Stjepan i Mirjana, Prekupec Slava i Ćiril te Jalšovečki Ivan – daje ob. Jalšovečki

2. Marija(ž) i Josip Šagi – daje obitelj Šagi

3. Katarina(ž) Korpar

4. Josip Varga i ob. te Štefanija i Blaž Vuglovečki

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Vincek – daju supruga i djeca

2. Stjepan i rod. Deduš, ob. Buden, Hudinčec te ob. Marka Gašparić – daje Štefa

3. Mirko, Andrija, Slavica, Ema i Jeronim Možanić te Mira Kenji – daje suprug

4. Ana i Stjepan Cerjan te Mirko Rožman – daje obitelj

5. Andrija Kolarić, Andrija i Katarina Kračun, Kolačko Božena i Dragutin te Posavec Vera – daje Nada

6. Juraj Rogina

20.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Fabijan i Sebastijan ŽUPNIKA NEMA

 

21.01.

Utorak

(Cr.)

Sv. Agneza 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec + Ivan, Barbara i Andro Vincek te Katarina i Marko Korpar – daje Marija

22.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Vinko 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec – za Duše u Čistilištu

23.01.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Ema 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

24.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Franjo Saleški 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

17.00.h – Maruševec + Zoran Markunović – daje obitelj

25.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Pavao 07.00.h. – Maruševec + Zlatko i Slavica Peharda – daje obitelj

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

26.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Bogoljub

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Mio i Marija Kolenko, Ema, Ivan i Stjepan Makovec, Ljubica i Alojz Fošnjar, Katarina Peharda i Biserka Damjanić – daje ob. Kolenko

2. Slavko Buden, ob. Buden i Štrlek – daje Vika Buden

3. Katarina Korpar

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       DRAGI župljani, hvala Vam na susretu prigodom blagoslova Vaših obitelji, hvala Vam na gostoprimstvu kao i na svakom toplom stisku ruke, hvala na toplim i lijepim riječima! Hvala također na Vašim darovima kojima ste darivali Župu te smo kroz blagoslov prikupili 157.430,00-kn! Obišli smo kroz 14 dana -1528 obitelji!