NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

  12.01.2020. NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – Sv. Ernest
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Fiškuš Radoslav, Vjekoslav i Nada, Hanžek Josip, Agata i Franjo te Bačani Damir – daje ob. Fiškuš

2. Andrija i Nada Lovrenčić, ob. Marčec i Copak te Jasna Murati – daje ob. Copak

3. Ivan i Barbara Korpar, Marija i Josip Bahun te Korpar Josip i Ljuba – daje Anđelko Korpar

4. Šagi Ana – daje suprug Stanko i obitelj

5. Draga(ž) i Mirko Možanić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marija, Emilija i Mirko Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

6. Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan, Gašparić Josip, Alenka, Štefanija i Stjepan – daje Slavica

13.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Radovan 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec – na nakanu

 

14.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Malahija ŽUPNIKA NEMA
15.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Anastazija 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec + Izidor Mesec i Cirila(ž) Šalamon – daje Boris Mesec

18.00.h. – Maruševec – zgrada Općine – prikazivanje filma „Glava dolje ruke na leđa“ – koji govori o ratnim strahotama i postupanju prema Hrvatskim Braniteljima u Domovinskom ratu – dođimo iz poštovanja prema našim braniteljima

16.01.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Oton 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Antun 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

18.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Biserka 07.00.h. – Maruševec + Katarina Peharda, Biserka Damjanić, ob. Gregur, Makovec, Ivačić, Kolenko i Hrgar te Stjepan Krobot – daje ob. Peharda

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.01.

Nedjelja

(Ze.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ljiljana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Hranić Stjepan, Barbara, Adam, Gajšek Ivan i Magdalena, Stjepan i Mirjana, Prekupec Slava i Ćiril te Jalšovečki Ivan – daje ob. Jalšovečki

2. Marija(ž) i Josip Šagi – daje obitelj Šagi.

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Vincek – daju supruga i djeca

2. Stjepan i rod. Deduš, ob. Buden, Hudinčec te ob. Marka Gašparić – daje Štefa

3. Mirko, Andrija, Slavica, Ema i Jeronim Možanić te Mira Kenji – daje suprug

4. Ana i Stjepan Cerjan te Mirko Rožman – daje obitelj

5. Andrija Kolarić, Andrija i Katarina Kračun, Kolačko Božena i Dragutin te Posavec Vera – daje Nada

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       ZAVRŠILI SMO BLAGOSLOV OBITELJI – kroz ovaj tjedan ako netko nije bio kod kuće a želi blagoslov obitelji može se javiti te ću ga obići!