DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

  08.12.2019. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Ljiljana
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje Blaženka

2. Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje supruga Katica Ivančević

3. Marko Jambrešić i rod., Stanka (ž) i Josip i ob. Buden, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje ob.

4. Andrija, Stanka(ž) i Antun Mihalić, ob. Kumrić, Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

5. Marija Korpar – daju supruga i djeca

6. Slavko Škarika, Vladimir Posavec, rod. i ob. Posavec i Škarika – daje Ema

7. Vikica Lončar i Vrbanec Vladimir – daje obitelj

8. Đurđica Oreški r. Podbojec, Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec te ob. Kračun – daje Marica Podbojec

9. Vilko i Vera Martinčević, ob. Martinčević, Patrčević, Inkret i Benkus – daju Ljiljana i Miljenko

09.12.

ponedjeljak

(Bi.)

BEZGREŠNO ZAČEĆE BL. DJ. MARIJE 06.00.h. – Maruševec + Paljak Draga, Ivan, Zvonko, Snježana, Jaga i Andrija, Bencek Ivan, Mara i Silva – daje Marijana

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

09.00.h – Ispovijed bolesnika po kućama od Ladanja prema Novakima

17.00.h – 18.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

10.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Edmund 06.00.h. – Maruševec + Slava, Tomo, Ivan Bahun, Štefanija, Silvestar i Josip Fadiga, Anka i Juraj Sekačić, Milka Maruševec, Stjepan Šagi, Mira Kolenko te Viktorija i Aleksandar Krištofić – daje ob. Fadiga

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

15.00.h. – „stari farof“ – SLAGANJE PAKETA CARITAS

11.12.

srijeda

(Lju.)

Sv. Danijel 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

12.12.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Konrad 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Lucija 06.00.h. – Maruševec + Slavko i Draga(ž) Štrlek, Stjepan Jakopec, Mijo, Mato i Draga Maruševec – daje sin

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

14.12.

Subota

(Bi.)

Sv. Ivan 06.00.h. – Maruševec + Ob. Bahun, Slavko, Terezija, Josip, Bara, Ignac i Zlata – daje Ivan Bahun

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

15.00.h. – Ispovijed u Maruševcu, Jurketincu i Druškovcu

15.30.h. – Misa u Maruševcu, Jurketincu i Druškovcu

15.12.

Nedjelja

(Lju.)

 TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

SV. Darija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Martinčević, Zvonko, Marija, Viktorija, Marko i Ivka – daje obitelj

2. Doroghi Ivan i Josipa(ž) – daje sin

3. Andrej Jurgec, Vladimir i Ilija Antunović

4. Stjepan, Franjo i Josipa(ž) Herceg, Florijan, Sofija(ž), Dragutin, Agata(ž), Stjepan, Katarina(ž), Josip, Vida(ž) i Željko Martinčević, Mirko Grahek, Stjepan Pahić

5. Brezovec Stjepan i ob. Šagi, Dragica(ž) i Slavko

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Vincek – daje supruga

2. Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija

3. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

4. Marija i Slavko Martinčević, Stjepan, Elizabeta i Josip Vincek – daje Anica

5. Alojz Pejić – daje supruga Anđela

6. Antun i Agata Seketin te ob. Posavec, Franjo Hanžek i ob. Hanžek – daje ob. Hanžek

7. Juraj i Slava Marčec, Petar Ema i Andrija Gregur, Nadica Ribić, Marija Kušter, ob. Kelemen, Peharda i Križnjak – daje Marija Marčec

8. Korpar Štefanija, Stjepan, Josip i Ljuba, Novak Franjo i Marija, Ivko Ivan i Štefa(ž) – daje ob. Korpar

9. Eva i Stjepan Žlibar, Marija, Gabrijel i Valent Baniček, Josip, Jaga i Franjo Hanžek te Branko Mesec – daje ob. Žlibar Franje

10. Stjepan Novak, Anka Lipovec, Pavao, Magda i Klara Podbojec, Josip Herceg te Kata i Ruda Pintarić – daje Štefa Novak

18.00.h. – SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU – U KRŠĆANSKOJ ADVENTISTIČKOJ CRKVI ORGANIZIRA PREDBOŽIČNI KONCERT – SVI STE POZVANI – sudjeluju učenici Srednje škole, vjernici Župe Sv. Jurja iz Maruševca, tamburaši KUD-a Klaruš, vjernici Adventističke Crkve iz Maruševca i Varaždina!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       KALENDARI ZA 2020 GODINU – možete ih nabaviti u sakristiji! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·       MISNE NAKANE – za iduću godinu počet ćemo zapisivati od sutra., te ćemo to činiti i kroz iduću godinu tako da nema potrebe za brigom i navalom u jednom danu!

·       MOLIM mladence koji se planiraju vjenčati u sljedećoj godini da mi se jave, da zapišemo datume, i da im se objasni što im je sve potrebno za vjenčanje!

·       MOLIM vas da mi još danas prijavite bolesnike koje uoči blagdana Božića treba ispovijediti kod kuće! Bolesnike prijavite kod zvonara!

·       DANAS ZA VRIJEME SV. MISA PRIKUPLJAMO ARTIKLE – tko želi na sv. Misu može donijeti po jedan prehrambeni artikal kojega ćemo prinijeti za vrijeme sv. Misa te na taj način pomoći bližnjima u nevolji, artikle se stavljaju u pakete koje ćemo uoči Božića podijeliti našim župljanima u nevolji!

·       MILODARI – koji se prikupe na misama iduće nedjelje idu za potrebe CARITASA!

·       KRIZMANICI – NEMAJU VJERONAUKA – no obavezni su u subotu doći na božićnu ispovijed i biti na Sv. Misi!