TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

15.12.2019. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Darija
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Martinčević, Zvonko, Marija, Viktorija, Marko i Ivka – daje obitelj

2. Doroghi Ivan i Josipa(ž) – daje sin

3. Andrej Jurgec, Vladimir i Ilija Antunović

4. Stjepan, Franjo i Josipa(ž) Herceg, Florijan, Sofija(ž), Dragutin, Agata(ž), Stjepan, Katarina(ž), Josip, Vida(ž) i Željko Martinčević, Mirko Grahek, Stjepan Pahić

5. Brezovec Stjepan i ob. Šagi, Dragica(ž) i Slavko

6. Belcar Ignac i Verona te Prekupec Srećko i Ivka – daje ob. Prekupec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Vincek – daje supruga

2. Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija

3. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

4. Marija i Slavko Martinčević, Stjepan, Elizabeta i Josip Vincek – daje Anica

5. Alojz Pejić – daje supruga Anđela

6. Antun i Agata Seketin te ob. Posavec, Franjo Hanžek i ob. Hanžek – daje ob. Hanžek

7. Juraj i Slava Marčec, Petar Ema i Andrija Gregur, Nadica Ribić, Marija Kušter, ob. Kelemen, Peharda i Križnjak – daje Marija Marčec

8. Korpar Štefanija, Stjepan, Josip i Ljuba, Novak Franjo i Marija, Ivko Ivan i Štefa(ž) – daje ob. Korpar

9. Eva i Stjepan Žlibar, Marija, Gabrijel i Valent Baniček, Josip, Jaga i Franjo Hanžek te Branko Mesec – daje ob. Žlibar Franje

10. Stjepan Novak, Anka Lipovec, Pavao, Magda i Klara Podbojec, Josip Herceg te Kata i Ruda Pintarić – daje Štefa Novak

11. Marija i Vladimir Radić – daje obitelj

12. Josip i Viktorija Kolar te ob. Kolar – daje Drago

18.00.h. – SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU – U KRŠĆANSKOJ ADVENTISTIČKOJ CRKVI ORGANIZIRA PREDBOŽIČNI KONCERT – SVI STE POZVANI – sudjeluju učenici Srednje škole, vjernici Župe Sv. Jurja iz Maruševca, tamburaši KUD-a Klaruš, vjernici Adventističke Crkve iz Maruševca i Varaždina!

16.12.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Adela 06.00.h. – Maruševec + Vlč. Milan Gazdić, Stjepan Gazdić i ob., Vladimir Bregović i ob., Ivan Lipovec i ob., ob. Črnila, Čempo, Josip Maruševec i ob. – daje ob. Črnila

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Lazar 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.12.

srijeda

(Lju.)

Sv. Bosiljko 06.00.h. – Maruševec + Ob. Cerjan, Ćiril, Stjepan, Agata i Draga(ž), ob. Maruševec, Ćiril, Martin, Ljubica i Josipa(ž), Kasumović Nada i Safet te Angelika i Pirmin Klaus

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.12.

Četvrtak

(Lju.)

  Sv. Tea 06.00.h. – Maruševec + Vladimir Novak, ob. Novak, Ereiz i Mašić

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Dominik 06.00.h. – Maruševec + Rušec Verona i Milan, Kolarić Mato i Dragica – daje Jadranka

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

21.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Severin 06.00.h. – Maruševec + Barica i Tomo Šipek te Katarina, Franjo i Antun Mislović – daje ob. Šipek

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.12.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Časlav

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec i Draga Hanžek – daje ob. Inkret

2. Tomo, Verona i Marija Jakopec, Stanko, Mirko i Ema Hrgarek – daje ob. Jakopec

3. Terezija i Slavko, Marija i Josip Korpar – daje unuk Miroslav

4. Zvonko, Zlatko, Ivan, Ignac i Dora Lončar, Vera i Josip Denac, Lovro, Bara i Anica Grđan te ob. Grđan i Kocijan – daje Katica Lončar

5. Viktorija, Stjepan, Juraj i Vilko Mavrek te ob. Cerjan, Herceg i Mavrek te Draga Korpar – daje Katarina Herceg

6. Josip i Jagica te ob. Popijač te Milomir i Slavica   i ob. Jovanović – daje Stjepan Popijač

7. Dragutin, Rozalija i Nevenka Hranić te Đurđica Blažunaj, Katica Letina Pavlić te Snježana Zgrabec – daje ob. Hranić

Na Sv. Misi nastupaju djeca dječjeg vrtića “Čarolija” – koja će nam održati koncert!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       KALENDARI ZA 2020 GODINU – možete ih nabaviti u sakristiji! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·       MILODARI – koji se prikupe danas na misama idu za potrebe CARITASA!

·       HVALA KUM-ovima i Općini Maruševec koji su nam lijepo okitili jelku ispred crkve, zajedno sa djecom iz dječjih vrtića “Pčelica Maja” i “Čarolija”!

·       VJERONAUKA za krizmanike i prvopričesnike nema do završetka blagoslova obitelji!

·       ZAHVALJUJEM svima Vama, a na poseban način volonterima našeg župnog Caritasa koji su u utorak spremili 37 paketa sa po preko 20-ak kg hrane te ih odvezli onima iz naše župe koji su u potrebi! Hvala učiteljicama Mateji Krobot, Valentini Krobot i Nataliji Kramaci koja su sa djecom iz produženog boravka iz Grede, Jurketinca i Maruševca prikupljali slatkiše te ih donjeli da ih stavimo u pakete!

·       ADVENT U JURKETINCU – kojeg organizira „ Udruga žena Jurketinec“ pod pokroviteljstvom Općine Maruševec! Početak je danas 15.12. 2019., u 16.00.h otvorenje ispred društvenog doma u Jurketincu te traje do 20.12.2019., svaki dan od 16.00.h!

·       HVALA SERVISU MARTINČEVIĆ – koji su nam besplatno servisirali plinska trošila u Maruševcu i Druškovcu te ćemo moći grijati prostore kad zahladi!