ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

  26.05. 2019. ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Zdenko
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h. – Jurketinec + Anđela (ž), Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Andrija Mihalić, Buden Jaga i ob. Koščak – daje ob. Kumrić

11.00.h. – Maruševec +1. Ob. Peharda Ivan i Vika, Mihalina, Varga i Danko – daje ob. Peharda

2. Stjepan Bukovec i ob., Slavko, Ema i Marija Možanić, Verona i Ivan Cmuk, Slavica i Viktor Kovač, Ana i Franjo Šipek – daje Kata Bukovec

3. Stjepan Letina – daje ob. Letina i Martan

4. Dragica(ž), Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, rod. Vrbanec, ob. Hanžek, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec

5. Barica i Slavko Peharda Božić – Žižek, Hermina Mekota i Ružica Kopetić – daje ob. Vrbanec

6. Marija Hainž – daje kći Dragica i obitelj

27.05.

ponedjeljak

(Bi.)

 Sv. Julije 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Josip Štrlek – daju supruga i unuke

28.05.

utorak

(Bi.)

GODIŠNJICA POSVETE KATEDRALE 06.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Štefanija, Jaga i Andrija Peharda te Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

08.00.h. – 08.50. – Maruševec – župnik je u uredu

29.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ervin 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + 1. Kretić Mladen i ob. Kretić, Leskovar i Gašparić – daje ob.

2. Cmuk Josip – daje ob. Cmuk

30.05.

Četvrtak

(Bi.)

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

SPASOVO

17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Franjo Kretić, rod. Kretić, Ljuba i Viktor Lončarić te Miroslav i Štefanija Plasajec – daje Ankica Kretić

31.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Vladimir 17.30.h. – 18.20. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.30.h. – Maruševec + iz generacije 1969, Štefica Seretinek, Slava Buden, Zdravko Kolenko, Štefica Peharda, Slavko Posavec, Slavko Tomašinjak, Irena Kljuić, Franjo Marčec, Marijan Matijašec, Stjepan Mavrek, Ivica Korpar, Boris Marčec, Franjo Peharda i Slavko Bosak

01.06.

Subota

(Cr.)

Sv. Justin 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – vjenčanje

18.30.h. – Maruševec – vjenčanje

02.06.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Eugen

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Marija i Tomo Posavec – Tušek, Boris i Željko Posavec – daje Kristijan Posavec

2. Stjepan i Ana Brlenić – daju sinovi

3. Posavec Viktorija(ž),Vinko i Stanko

4. Martinčević Stjepan, Brankica (ž), Jagica (ž), Franjo, Margareta i Vinko – daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec +1. Olga i Stanko Posavec, Slavica Friščić, Ivan, Dragan i Ivan Bahun – daje Viktorija

2. Mirko i Andrija Rožman, Ana, Stjepan, Josip i Paula Cerjan, Josip, Ivan, Milan i Radmila Gradiček – daje ob. Marka Rožman

3. Vika Mavrek – daju suprug i djeca

4. Jadranka Vojnović, Klaudija Hrastovec, Antun Zgrebec, Snježana Strbad i Damir Ivanić – daje Kristina

5. Vladimir Pintarić – daje supruga i ob.

6. Rudolf i Marica Breški – daje sin Ivan i ob.

7. Križnjak Marko, Slavko i Ljuba – daje ob. Križnjak

8. Matijašec Toni, Juraj i Terezija – daje ob. Matijašec

9. Katarina i Rudolf Hrgarek, rod. Hrgarek, Vera i Janko Kolenko, rod. Kolenko, Josip Kanjir, Lucija i Marko Kardov te Stoja i Ljubo Vunić – daje Slavica Hrgarek

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Mirko Fulir, sin Tome i Božene r. Mešnjak, rođ. 05.11.1994., u Zaboku iz Budinščina 16.B, Župa Zajezda i Kristina Eršegović, kči Josipa i Marice r. Ivančević, rođ. 24.02.1999., u Varaždinu iz Brodarevca 22, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 22.06.2019., u Maruševcu. Ako Bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Danijel Brkić, sin Tomislava Brkić i Verica r. Šekrst, rođ. 15.07.1979., u Travniku iz Podgorci 125, Predovac, Župa Rovišće i Martina Žiher, kći Vladimira Žiher i Sanje r. Tomašek, rođ. 03.11.1984., u Varaždinu iz Biljevec 50, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 03.08.2019., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Ivica Banec, sin Juraja Banec i Dragice r. Šincek, rođ. 21.02.1976., u Varaždinu iz Koretinca 22, Župa Maruševec i Mirjana Čolić, kći Marka Čolić i Marije r. Košutar, rođ. 01.10.1981., u Grazu iz Vinogradska 7, Radovec, Župa Križovljan. Sakramenat sv Ženidbe žele sklopiti 08.06.2019., u Križovljanu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       23.06.2019. MLADA MISA je Majk-a Rušec u 10.30.h. u župi Sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu! Zainteresirani neka mi se jave da znam organizirati autobus cijena bi bila 55,-kn isto tako prijaviti se možete u radno vrijeme ureda te pri tome uplatiti i kartu!

·       HODOČAŠĆE M.B.B. bit će autobusima 09.06.2019.g., cijena karte je 45,-kn te molim zainteresirane da se jave u radno vrijeme župnog ureda te pri tome uplate i kartu!

·       HODOČAŠĆE PJEŠAKA M.B.B. bit će 08.06.2019.g. u 00.00.h. Zainteresirani neka mi se jave!!!

·       KOD FOTO IVICE krizmanici i prvopričesnici mogu si podići fotografije i Dvd-e!

·       GMAJNA UDRUGA za šport i rekreaciju u subotu 01.06.2019., organizira 2. biciklijadu! U 12.00.h. je okupljanje na igralištu Gmajna u Čalincu a u 13.00.h je start! Za sve sudionike osigurana je majica, voda i grah na cilju igrališta. Kotizacija je 10,-kn, te je prihod namijenjen u humanitarne svrhe! Ruta je duga 22 km, sa tri stajanja

· DANAS su izbori za Europski Parlament te Vas potičem da iziđete na izbore i glasate prema svojoj savjesti!