PETA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

  19.05. 2019. PETA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Rajko
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h. – Druškovec + Slavko, Stjepan i Marija Vrbec

11.00.h. – Maruševec +1. Andrija i Anđela (Ž) Peharda, rod. Peharda, Juraj Makovec i rod., Anka i Stjepan Špoljar i ob. Špiranec – daje ob. Dragana Peharda

2. Ob. Bosak, Martinčević-Mikić, Hranić, Duraković, Forjan, Posavec-Kovač i Klepač – daje ob.

3. Kukec Slavko – daje ob.

4. Barbara Blaži i ob. Blaži – daje Kristina Farc

5. Dragica (ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje ob.

6. Viktor Horbec, Anđela(ž), Slavko i Vladimir Bregović te Ljuba Mavrek – daje ob. Bregović

7. Darinko Leskovar – daje obitelj

8. Marko Vrbanec – daje sin

9. Slavko i rod. Dukarić, Čićek i Posavec – daje Nevenka Dukarić

10. Franjo i Vladimir Peharda, ob.Štrlek, Podbojec, Špoljar, Miholić, Ardoši te Josip Hainž – daje Slava

20.05.

ponedjeljak

(Bi.)

 Sv. Lidija 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec – na čast Majci Božjoj – daje obitelj

21.05.

utorak

(Bi.)

 

Sv. Dubravka

17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Tomo i Katarina Fatiga, Veronika i Karlo Herink te Marija i Tomo Novak – daje Veronika Fatiga

22.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Renata 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Anđela, Franjo, Mario i Ivan Prešovar te Marija i Adam Peharda – daje Katarina Prešovar

23.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Vilim 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Deduš Josipa(ž), Pavao i Josip – daje obitelj

24.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Suzana 08.00.- 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu
25.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Magdalena 06.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

11.00.h. – Maruševec – krštenje

26.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Zdenko

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h. – Jurketinec + Anđela (ž), Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Andrija Mihalić, Buden Jaga i ob. Koščak – daje ob. Kumrić

11.00.h. – Maruševec +1. Ob. Peharda Ivan, Mihalina, Varga i Danko – daje ob. Peharda

2. Stjepan Bukovec i ob., Slavko, Ema i Marija Možanić, Verona i Ivan Cmuk, Slavica i Viktor Kovač, Ana i Franjo Šipek – daje Kata Bukovec

3. Stjepan Letina – daje ob. Letina i Martan

4. Dragica(ž), Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, rod. Vrbanec, ob. Hanžek, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec

5. Barica i Slavko Peharda Božić – Žižek, Hermina Mekota i Ružica Kopetić – daje ob. Vrbanec

6. Marija Hainž – daje kći Dragica i obitelj

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Vinko Osterman, sin Mirka i Biserka r. Cikač., rođ 29.11.1984 u Varaždinu iz Biljevec 61, Župa Maruševec i Kristina Leskovar, kći Pavla Leskovar i Marte r. Križnjak., rođ. 25.08.1985 u Varaždinu iz V. Nazora 73, Petrijanec, Župa Petrijanec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 21.06.2019., u Petrijancu! Ako bi netka zanao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Ivan Kolarek, sin Tome i Nevenke r. Voćanec., rođ. 26.03.1987., u Varaždinu iz Donjeg Vratna, Ljudevita Gaja 5, iz Župe Vinica i Petra Ivančević, kći Božidara Kostanjevec i Iris Ivančević, rođ. 26.09.1994., u Varaždinu iz Donjeg Ladanja, Gustava Krkleca 192., iz Župe Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 08.06.2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       ŽVS Sv. Jurja iz Maruševca slavi 1. godišnjicu svog osnutka te Vas poziva na koncert koji će se održati 19.05.2019.g. u 18.00.h u Društvenom domu Cerje Nebojse!

·       23.06.2019. MLADA MISA je Majk-a Rušec u 10.30.h. u župi Sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu! Zainteresirani neka mi se jave da znam organizirati autobus cijena bi bila 55,-kn isto tako prijaviti se možete u radno vrijeme ureda te pri tome uplatiti i kartu!

·       HODOČAŠĆE M.B.B. bit će autobusima 09.06.2019.g., cijena karte je 45,-kn te molim zainteresirane da se jave u radno vrijeme župnog ureda te pri tome uplate i kartu!

·       HODOČAŠĆE PJEŠAKA M.B.B. bit će 08.06.2019.g. u 00.00.h. Zainteresirani neka mi se jave!!!

·       KOD FOTO IVICE krizmanici i prvopričesnici mogu si podići fotografije i Dvd-e!