OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  03.03. 2019. OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marin
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan, Dora(ž) i Dragutin Bančić – daje kćerka Božica i suprug Tomislav

2. Šincek Stjepan,Jaga(ž),Marko,Ana(ž),Slavko i Jura, Belcar Andrija,Kata(ž),Ignac i Verona(ž), Hudoletnjak Ivan, Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija

3. Karlo i Agata(ž) Kliček, Jakov i Katica(ž) Mihelčić, Vilko Mavrek, Boris Buden – daje Božica Vlahović

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo i Bara Peharda, Rok, Zora, Marko i Juraj Bahun, Stjepan Jakopec te Slavko i Draga(ž) Štrlek, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob.

2. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika, Štefica i Antun Mikac – daje ob. Mikac

3. Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Anka Borogovac i Lovorka Sokolić – daje ob. Šumiga

4. Ivan i ob. Kralj te Jaga i Stanko Herceg – daje Bara Kralj

5. Đuro i Slava Ljubičić i ob. Ljubičić i Pižeta – daje ob. Ljubičić

6. Martinčević Stjepan i Slavko, Makovec Pavao, Mladen, Vinko, Verona, Dragutin, Stjepan, Barbara i Petar – daje Dragica Martinčević

7. Boris Šumiga – daje supruga

8. Fanika i Tomo Vlahović, Stjepan Grahek te Franjo Lončar – daje ob.

9. Katarina Gašparić – daje Damir Gašparić

10. Stanko Šagi – daje nečakinja Marija sa obitelji

11. Možanić Vladimir, Milan i Ema, te Franjo Bosak – daje ob.

04.03.

ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Miro

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Andrija Gregur – daje Klepač Štefanija

18.00.h. – Jurketinec – sastanak ekonomskog vijeća župe

05.03.

utorak

(Ze.)

Sv. Hadrijan 16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Ana Kračun te Marko i Terezija – daje Stjepan Kračun

06.03.

srijeda

(Lju.)

ČISTA SRIJEDA

PEPELNICA

Sv. Zvjezdana

08.00.h – 09.00.h – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

Za vrijeme Sv. Mise bit će obred pepeljenja i započinjemo svoj hod kroz Korizmu! Obvezni post i nemrs! Prvopričesnici i krizmanici obvezni doći na Sv. Misu!

07.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Tereza 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

08.03.

Petak

(Lju.)

 Sv. Boško 14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h. – Maruševec + Mirko i roditelji Bahun – daje obitelj

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

18.00.h. – Maruševec – sastanak volontera župnog caritasa

09.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Franciska 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

10.03.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Emil

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Verona i Stjepan Podbojec i rod., Ana i Mirko Peharda te Vladimir Janiček – daje ob. Podbojec

2. Kristijan, Marko, Barbara, Valent, Paula Kolar i Juraj Eršegović – daje Vladimir Kolar

3. Stjepan, Dragica i Franjo Marčec, Slavko i ob. Buden, Silvestar, Terezija i Ema Štrlek – daje Blanka

4. Tomislav Hrgar i rod., Ivan, Ema i Stjepan Makovec, Biserka Domjanić, Katarina Peharda te Katarina Presečki i rod. – daje ob. Bare Hrgar

5. Slavko Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec, ob. Rozalije Hanžek te ob. Stjepana Posavec – Kovač – daje ob. Josipa Vrbanec

6. Franjo, Josip i Jaga Hanžek, Stjepan i Eva Žlibar te Branko Mesec

7. Josipa(ž), i ob. Milec, Pepa(ž) i Josip Plasajec – daje Biserka

8. Vladimir Mikačić i Josip Breški – daje ob. Mikačić

Nakon Mise sastanak roditelja krizmanika!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!