SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  24.02. 2019. SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Goran
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. žpk. Martin Mezak

2. Barica, Dragutin,  Andrija, Mijo i Cecilija Herceg, Jelena Jurgec, Terezija Horvat, Petar Strunje, Slavko i Nadica Herceg, Helena Blaži, Stjepan Kušter, Stjepan, Marija i Stanko Ivančević – daje Darko

3. Kata Jurić-Marjanović – daju suprug i obitelj

4. Zlatko i Slavica Peharda – daje obitelj

5. Ana i Stjepan Cerjan – daje obitelj

6. Rudički Jelica i Stjepan – daje ob. Cerjan

7. Ob. Jurinjak, Dundović i Cesar – daje ob. Jurinjak

25.02.

ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Berislav

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Barbara i Stjepan Hrgar – daje ob.

26.02.

utorak

(Ze.)

Sv. Sandra 16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zoran i Zvonko Markanović, Lucija Rimac, Stjepan, Julijus i Eva Rožman te Maxim Cerjan – daje ob.

27.02.

srijeda

(Ze.)

Sv. Julijan 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za 4. i 5. razred

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Martin Mezak

28.02.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Hilarije 11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zvonko Slunjski i ob. Vidaček – daje Biserka

01.03.

Petak

(Bi.)

 Sv. Jadranko 14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Ema i Vladimir Štrlek, ob. Tot, Peharda, Podbojec, Špoljar, Rojc i Štrlek – daje Štrlek Stjepan i obitelj

17.30.h. –  18.30.h. – župnik je u uredu

02.03.

Subota

(Cr.)

Sv. Ines 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

13.00.h. – krštenje

03.03.

Nedjelja

(Ze.)

OSMA NEDJELJA

KROZ GODINU

Sv. Marin

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan, Dora(ž) i Dragutin Bančić – daje kćerka Božica i suprug Tomislav

2. Šincek Stjepan,Jaga(ž),Marko,Ana(ž),Slavko i Jura, Belcar Andrija,Kata(ž),Ignac i Verona(ž), Hudoletnjak Ivan, Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija

3. Karlo i Agata(ž) Kliček, Jakov i Katica(ž) Mihelčić, Vilko Mavrek, Boris Buden – daje Božica Vlahović

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo i Bara Peharda, Rok, Zora, Marko i Juraj Bahun, Stjepan Jakopec te Slavko i Draga(ž) Štrlek, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob.

2. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika, Štefica i Antun Mikac – daje ob. Mikac

3. Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Anka Borogovac i Lovorka Sokolić – daje ob. Šumiga

4. Ivan i ob. Kralj te Jaga i Stanko Herceg – daje Bara Kralj

5. Đuro i Slava Ljubičić i ob. Ljubičić i Pižeta – daje ob. Ljubičić

6. Martinčević Stjepan i Slavko, Makovec Pavao, Mladen, Vinko, Verona, Dragutin, Stjepan, Barbara i Petar – daje Dragica Martinčević

7. Boris Šumiga – daje supruga

8. Fanika i Tomo Vlahović, Stjepan Grahek te Franjo Lončar – daje ob.

9. Katarina Gašparić – daje Damir Gašparić

10. Stanko Šagi – daje nečakinja Marija sa obitelji

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·         ZAHVALJUJEM g. Stjepanu Peharda i „HORTIKULTURI PEHARDA“ koji su nam besplatno uredili voćnjak i raslinje na župnom dvoru!