DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

25.02.2018. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA NEDJELJA – Sv. Berislav

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + Martin Mezak

26.02.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Sandra

07.00.h. – Maruševec + Olga i Stanko Posavec, Slavica Frištić, Ivan Bahun, Ivan i Dragan – daje Viktorija Bahun

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

27.02.

utorak

(Lju.)

Sv. Donat

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Branko, Juraj i Draga(ž) Korpar – daje ob. Korpar

28.02.

srijeda

(Lju.)

Sv. Roman

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Ljubica i Ivan Belšćak – daje kći Ema

01.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Zoran

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

02.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Ines

15.00.h. – 15.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + Ob. Jakoba Gašparić, Andrija Matijašec, Antun Špoljar te Juraj i Marija Rajner, Ivan Kolarek i Ankica Radaković – daje ob. Gašparić

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

03.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Marinko

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Ob. Rogina, Cesar i Milovec

04.03.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Natko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1.Boris, Željko i Tomo Posavec – daje Kristijan Posavec

 1. Olga i Stanko Posavec
 2. Stjepan Canjuga, Viktorija(ž) i Slavko Horbec, Maksim Cerjan, Josip Dukarić
 3. Stjepan, Slavko, Ivan, Milka(ž), Antun Martinčević, Martin i Ljubica(ž) Breški, Slavko i Micika(ž) Eršegović, Damir i Vladimir Bunić, Anđela(ž) i Stjepan Posavec-Kovač
 4. Herceg-Rušec Nada(ž) i Slavko, Mihavec Konstantin, Dolenec Ivan, Ravenski Ivan, Maloić Antun, Verona(ž), Adam, Ivan, Ljudevit i Adam
 5. Verica Kušen

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec +1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika i Štefica Mikac – daje ob. Mikac

 1. Ob. Bosak, Martinčević, Mikić, Hranić, Duraković, Forjan, Posavec-Kovač i Klepač-daje obitelj
 2. Štefica, Justina (ž), Slava, Stjepan i Dragutin Zrinski te Škarika Marija, Dragutin i Josip te Maruševec Milka i Tomo – daje Vladimir
 3. Marija i Ivan Rušec-Gjurin – daju djeca
 4. Štefanija Šimić, Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić
 5. Franjo, Josip i Jaga Hanžek, Stjepan i Eva Žlibar te Branko Mesec – daje Barbara Hanžek
 6. Slavica i Viktor Podbojec – daje sin
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Nikola Ivančević, sin Željka i Katice r. Rozman., rođ. 30.12.1994. u Varaždinu iz Brodarevca 14, župa Maruševec i Nikolina Matijašec, kći Zvonka i Vere r. Hrgar., rođ. 15.02.1996. u Varaždinu iz Gornjeg Ladanja, Opečka 6, župa Vinica. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 28.04.2018. u Vinici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured1
 • SUSRET MLADIH sa vlč. Markom zadravec bit će u subotu 03.03. u Maruševcu – stari farof od 15.00-15.30.h!
 • DANAŠNJI MILODAR koji ste dali ide za katolike BIH te se nalazimo u tjednu solidarnosti!
 • IDUĆE NEDJELJE – tko želi na sv. Mise može donijeti po jedan prehrambeni artikal kojega ćemo prinijeti za vrijeme sv. Misa te na taj način pomoći bližnjima u nevolji!