PRVA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

18.02.2018. PRVA KORIZMENA NEDJELJA NEDJELJA – Sv. Gizela

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Veronika i Slavko Filipek – daje obitelj

2. Štefica (ž), Verona (ž), Marijan i Slavko Flis

3. Sudec Franjo, Veronika(ž) i ob.,te Posavec Josip i ob.

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Kolenko – daje obitelj

  1. Posavec Stjepan, Slavko i Terezija te Vinko Latin
  2. Katica Makovec – daje Slavica
  3. Kata Špoljar, ob. Špoljar – daje Renato Bahun
  4. Franjo Bahun – daje supruga i obitelj
  5. Ana Savković – daje ob. Grabas

19.02.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Rajko

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +Štefanija, Ignac, Zora, Petar i Vladimir Kretić, Verona, Stjepan i Ivan Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić

19.00.h. – Maruševec – susret ekonomskog vijeća

20.02.

utorak

(Lju.)

Sv. Jacinta

07.00.h. – Maruševec + Josip Bosak – daje supruga Zlata

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

21.02.

srijeda

(Bi)

ŽUPNO KLANJANJE

Sv. Eleonora

08.00.h. – Maruševec – bit že izloženo Presveto u župnoj crkvi – dođimo i poklonimo se!!

11.00.h. – Maruševec + Augustin i Marija Jambrešić – daje kći

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi preč. Mladen Gorupić župnik u Kalinovcu i upravitelj župe Budrovec te dekan Đurđevečkog dekanata!

Nakon mise bit će također izloženo Presveto do mise u 18.00.h

18.00.h. – Maruševec +Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček te Bara i Janko Danko – daje Marija Buhin

Molim djecu da dođu na večernju sv. Misu!

22.02.

Četvrtak

(Bi.)

Katedra Sv. Petra Apostola

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Draga(ž) Krobot te ob. Krobot i Žlibar – daje ob. Mikulan

19.00.h. – Maruševec – stari farof – susret župnog Caritas-a!

23.02.

Petak

(Lju.)

Sv. Polikarp

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + Izidor, Magda i Stjepan Škarika te Slavko i Štefanija Korpar – daje Marko

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

24.02.

Subota

(Lju.)

KVATRE

Sv. Modest

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

18.00.h. – Maruševec – krštenje

25.02.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Berislav

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + Martin Mezak

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • ŽUPNO KLANJANJE – milosni je dan za našu župu, koji je ujedno i zapovijedani blagdan! To je dan povjerenja prema našoj župi Maruševec kada molimo za našu Župu, Varaždinsku Biskupiju, Katoličku Crkvu. Na dan klanjanja Isus je u župnoj crkvi prisutan u pokaznici na vidljiv način prisutan pod prilikom kruha! Crkva nam je otvorena od 08.00.h pa do 18.00.h. Isus nas čeka da dođemo da mu zahvalimo na onome što nam daje kroz ovozemaljski život, čeka nas da prijateljski porazgovaramo sa njime, jer ono što se bojimo bilo kome reći On će čuti On će razumjeti! Isus za svakoga od nas ima vremena zato nemojmo ga u srijedu u crkvi ostaviti samoga, nego odvojimo koji trenutak i za Njega na povratku iz škole, posla, dućana, pošte….