ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

11.02.2018. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Mirjana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Hainž, ob. Hainž te Antun Pocedulić – daje ob.

 1. Josip Štrlek, Ivan i Josipa(ž), Cmuk te Dražen Kelemenić – daje Marija
 2. Josip Ivko i ob. Ivko – daje ob. Ivko
 3. Ana Šagi – daju suprug i ob.
 4. Vjekoslav i Anđela(ž) Mihalina – daje sin
 5. Štrlek Ivan, Marko, Slavko i Rozalija, Breški Zlata i Pavao, Pintarić Mladen i Eva te Mato Lončar – daje Ana Breški

12.02.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Zvonimir

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

13.02.

utorak

(Ze.)

Sv. Kastor

07.00.h. – Maruševec + Štefanija i Miroslav Plasajec – daje obitelj

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

14.02.

srijeda

(Lju.)

PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA

Sv. Valentin

07.30.h. – Maruševec – prilika za sv. ispovijed

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – prilika za sv. ispovijed

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

OBAVEZAN NEMERS KOJI OBVEZUJE OD 14. GODINE, TE POST KOJI OBVEZUJE OD 18. – 60. GODINE ŽIVOTA

Za vrijeme sv. Misa bit će obred pepeljenja, pa molim svu djecu da dođu na sv. Misu!

15.02.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Vitomir

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.02.

Petak

(Lju.)

Sv. Julijana

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + Andreja Geci – daje obitelj

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.02.

Subota

(Lju.)

Sv. Benedikt

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

09.00.h – 10.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

18.02.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Gizela

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Veronika i Slavko Filipek – daje obitelj

2. Štefica (ž), Verona (ž), Marijan i Slavko Flis

3. Sudec Franjo, Veronika(ž) i ob.,te Posavec Josip i ob.

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Kolenko – daje obitelj

 1. Posavec Stjepan, Slavko i Terezija te Vinko Latin
 2. Katica Makovec – daje Slavica
 3. Kata Špoljar, ob. Špoljar – daje Renato Bahun
 4. Franjo Bahun – daje supruga i obitelj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • U ČETVRTAK su servisirana zvona župne crkve, te kapele u Druškovcu i Jurketincu. Ima nekih nedostataka te čekamo ponude od “Elektro-Bosilja” da se modernizira elektronika!