TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – MARUŠEVEC -OGLASI

 

17.12.2017. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – NEDJELJA CARITASA – Sv. Lazar

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović

 1. Marino, Franjo i Josipa Martinčević, Franjo Belcar, Barica i Ivan Šarko, te Marija i Franjo Smodek
 2. Ivan, Jagica, Tomo i Katica Belcar te ob Stanka Hrkač i ob. Stjepana Dukarić
 3. Andrija, Kristijan, Ivan, Slava, i Eva Breški – daje tereza Dobler

11.00.h. – Maruševec + 1. Barica i Tomo Šipek – daje obit. Šipek

 1. Marija i Josip Kušter, Štefanija i Vjekoslav Kelemen, Ema i Petar Gregur, Agata i Martin Grđan te Slavko i Juraj Marčec – daje Danica
 2. Barbara i Vid Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Marija i Slavko Posavec te Jana i Cvetko Breški – daje obitelj
 3. Marica, Andrija, Ivan, Vera te Marijan Klepač – daje ob. Vladimira Peharda
 4. Franjo Kontrec, Draga(ž), Ivan, Viktor, Josip, Bara i Rok Lončar
 5. Štibrić Vladimir, Tomek-Hudek Josip i rod. Hrgarek – daje kći Mira
 6. Andro, Eva i Marko Ivančević, Tomo i Anđela Punčec – daje obitelj

18.12.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Malahija

06.00.h. – Maruševec – zornica + Nada i Slavko Kretić, ob. Kretić i Kukec – daje kći Slavica

19.12.

utorak

(Lju.)

Sv. Benjamin

06.00.h. – Maruševec – zornica + Angelika i Pirmen Klaus te Nada i Safet Kasumović – daje ob. Maruševec

20.12.

srijeda

(Lju.)

Sv. Eugen

06.00.h. – Maruševec – zornica + Maksim Cerjan i Stjepan Rožman – daje Eva Rožman

Skauti iz Lapoglave donijet će u našu župu Betlehemsko svjetlo pa koji želite donesite lampaše da ga možete ponijeti svojim kućama!

21.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Severin

06.00.h. – Maruševec – zornica + Druško Josip i Dušanka – daje ob. Druško

22.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Časlav

06.00.h. – Maruševec – zornica + Jaga i Antun Maruševec – daju sin, snaha i unuci

23.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Viktorija

06.00.h. – Maruševec – zornica + Slavko, Stjepan i Ivka Gašparić, obit. Marka Gašparić te Juraj, Zora i Nada Mendaš – daje Draga

14.00. – Maruševec – ispred crkve – započinje adventski sajam u Maruševcu – na početku će biti kićenje bora kojega će kititi vrtićka djeca sa članovima moto-kluba “BOMBELES” iz Vinice. Nakon kićenja u dvorani O.Š. Gustav Krklec oko 15.00.h. – Kud – “Klaruš” izvest će prigodan program, u 16.00.h. Bit će predstava “SKUPŠTINA” g. Ljubomira Kerekeša

Na sajmu će domaći OPG-ovi imati svoje štandove te ćete moći kupiti proizvode, koje proizvode. Organizatori ove manifestacije su Kuburaška udruga Maruševec, Općina Maruševec kao i svi sudionici sajma!

16.00.h. – Maruševec – misa i krštenje

24.12.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

BADNJAK

Sv. Adela

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Kovačić Vladimir – daju supruga i djeca,

 1. Željko, Dora i Branko Martinčević, Marija i Janko Skok, te Ljubica i Dragutin Debanić – daju supruga i djeca
 2. Verica Kušen, Antun Prekupec i rod., Mirko i Eva Martinčević i ob.
 3. Slavko i Marija Surko te ob. Surko i Belcar

11.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir i ob. Seretinek, Franjo i Ivica Kučko, Štefica i Janez Slakan – daje Ivanka,

 1. Dragutin Kralj – daju kći i supruga,
 2. Marija Korpar – daju suprug i djeca,
 3. Ob. Kumrić, Brnko i Vika, ob. Korpar, ob. Rogina, Gonzi Barica te ob. Orsag i Pintarić – daje ob. Kumrić

00.00. h. – Maruševec – polnoćka – za jednog profesora – daje majka

Sviranje i pjevanje na polnoćki nam predvodi Kud “Klaruš” zajedno sa svim pjevačima!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena jednolisnih kalendara je 2,-kn
 • DANAS JE NEDJELJA CARITASA – vaši milodari koje ste dali idu za potrebe Caritas-a. A artikle koje ste donijeli prinjet ćemo za prinos darova te staviti u božićne pakete najpotrebnijima!